הנקיונות לפסח

מהו הניקיון המינימלי הנדרש לפני פסח? מה הדין בבית שלא יהיו בו כל החג? ואיך מנקים מקלדת, כיסים של בגדים וכירה חשמלית? לקט תשובות והדרכה כללית.

4 דק' קריאה
ישיבה
לקראת חודש ניסן, להלן מקבץ מתוך השאלות באתר העוסקות בניקיונות לחג הפסח הבא עלינו לטובה.
מהו הניקיון המינימלי לפני פסח?
ראשית כל, נביא מדברי הרב זלמן מלמד בשיעור באתר. הרב נשאל עד כמה צריך להתאמץ בניקיונות לפסח ועל כך הרב השיב את היסוד הידוע - 'אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמים'. זוהי הדרכה כללית בכל עבודת ה' שכל אחד צריך להדר כפי יכולתו ובמכוון התורה לא קבעה מכנה משותף משום שכל אחד נדרש לעשות כפי יכולתו. יותר מזה, אסור לאדם לחשוב שאם הוא הצליח לעשות הרבה מספיק לו בכך, אלא גם הוא נדרש להשקיע את כוונת הלב ועם זאת גם לעשות בפועל את מה שהוא יכול ולא פחות.
כך גם בעניין הניקיונות לפסח, לאנשים שההכנות קשות להם צריך לומר שיעשו את מה שהתורה דורשת ולא יותר ומספיק כך אם הם יתכוונו לשם שמים - ואילו מי שיכול לעשות יותר מחוייב ליותר מהמינימום. מאדם כזה מצופה שיהדר במצוות והוא לא יוצא ידי חובה במינימום בלבד, כל אחד צריך לעשות כפי יכולתו.
 
הרב יעקב אריאל נשאל על מציאות שאחד מבני המשפחה התאשפז ולא תהיה למשפחה אפשרות לנקות עד פסח והם לא יהיו בפסח בבית בכלל - למה הם צריכים לדאוג? תשובת הרב הייתה שעליהם לוודא שבבית לא יהיה חמץ ממש, אך מאכלים שאינם חמץ ממש, אף אם אין להם כשרות לפסח וממילא הם אסורים באכילה במשך החג - יכולים להישאר.
בשאלה נוספת על אישה אחרי לידה עם ילדים קטנים בבית וכשהבעל בצבא השיב הרב אריאל, שעליה לנקות רק את המקומות שבהם היה חמץ ממש ולבער משם את החמץ, ומכיוון שהשואלת ציינה בשאלה שהם לא יהיו בבית בפסח כלל הרב כתב שאין צורך לשפשף ולמרק את המטבח אלא רק להוציא את החמץ הניכר לעין. אין צורך לנקות את כל הבית ובלילה האחרון לפני היציאה מהבית שיבדקו את המקומות שבהם היה חמץ לאור הנר. 
הרב יצחק בן יוסף קיבל שאלה מאישה שכתבה שהיא בתחילת הריון וממילא הניקיון הרגיל לפני פסח קשה לה והיא רוצה לדעת כמה היא צריכה לטרוח בניקיונות. הרב השיב לה שהניקיון לקראת פסח אינו כולל את ניקיון החלונות, התריסים, המקלחת וכו' ובארונות המטבח צריך לבדוק שלא נשאר משהו מחמשת מיני דגן.
כמה צריך לנקות בית שלא יהיה בשימוש בפסח?
הרב יעקב אריאל השיב שאמנם אין צורך להכשיר את המטבח, ניתן להשאיר את הכלים במקום ואין צורך להכשיר את השיש והכלים, אך עדיין יש צורך לנקות את המטבח. אין אפשרות למכור את כל הבית לגוי במכירת חמץ משום שעוברים בכך על איסור 'לא תחנם' ואם אדם היה מוכר את כל הבית היה אסור לו להיכנס לבית במשך כל הפסח.
כמו שכבר הוזכר, הרב אריאל בתשובות שהובאו לעיל התייחס למצבים שבהם לא הייתה יכולת לנקות את הבית מסיבות שונות ולא השתמשו בבית במהלך החג.
הרב אריאל הוסיף וכתב שאם אדם מבקר בבית שלו בפסח כשהוא לא הכשיר את ביתו אלא רק ניקה, שלא יכנס למטבח בכלל משום שיש בו כלים ומצרכים שאינם כשרים לפסח, ואם למשל הוא רוצה לשתות מים - שיביא איתו כוס חד פעמית וישתה מברז אחר שלא נמצא במטבח.
הרב דב ליאור ענה שמי שנוסע לא צריך לעשות ניקיון יסודי לבית שלו אבל ודאי שאת החמץ עליו לבער וצריך לבדוק בכל המקומות שמחזיקים בהם מצרכי מזון בדיוק כמו שבודק מי שנשאר בבית בפסח.
הרב ש. י. וייצן כתב שעל מנת שלא לעבור על האיסור של 'בל יראה' צריך לנקות את כל הבית מחתיכות של חמץ ואין איסור שישארו פירורים בבית. גם הוא התייחס לאפשרות למכור את הבית לגוי והשיב שאמנם אי אפשר למכור את הבית כולו משום שיש חובה לעשות בדיקת חמץ, אך עדיין הוא הציע לשואלים שימכרו את המטבח ואת הארונות שבבית ובמקומות הגלויים שיעשו ניקיון רגיל ובליל י"ד בדיקת חמץ במקומות האלו. הרב הזכיר עוד שאם יש ילדים קטנים בבית כדאי למכור במכירת חמץ גם את ארון המשחקים שלהם.
הרב יצחק בן יוסף גם הוא הזכיר את האפשרות למכור את הבית במכירת חמץ וכתב שאם מוכרים את הבית כולו (חוץ מהכלים) והמכירה מתבצעת ביום י"ג ניסן - בעלי הבית לא חייבים בבדיקת חמץ. אך אם המכירה היא ביום י"ד, כמו שעושים בדרך כלל, חל החיוב לבדוק חמץ ולא ניתן למכור את הבית כולו אלא יש לשייר לפחות חדר אחד ואותו לנקות ולעשות בו בדיקת חמץ כראוי ובברכה.

ניקיון חפצים שונים
בשאלה כיצד מנקים מקלדת של מחשב שאכלו חמץ מעליה השיב הרב זלמן מלמד שיש המנסים לשאוב מהמקלדת עם שואב אבק ואם לא ניתן מספיק לבטל את החמץ שיש שם ואין צורך לפרק את המקלדת.
בשאלה דומה השיב הרב דב ליאור שהחמץ שבתוך המקלדת לא מצטרף לכזית ולכן מספיק לעשות לו ביטול חמץ, והרב דוד חי הכהן כתב שיש לעבור על מקשי המקלדת עם מברשת רכה ואין לעבוד בפסח עם המקלדת תוך כדי אכילה. הרב הוסיף וכתב שצריך להפוך את המקלדת ולנער אותה וכך הפירורים מבפנים יפלו החוצה.

לעניין ניקוי כיסי הבגדים מחמץ, הרב יעקב אריאל השיב שכביסה בהרתחה עם אבקת כביסה מבטלת את החמץ, ואם מהפעם האחרונה שעשו לבגדים כביסה ועד הפסח הקפידו שלא להכניס אוכל לכיסים אין צורך לבדוק אותם.
הרב ליאור ציין שמעיקר הדין צריך לבדוק רק במקומות שמקובל להכניס אליהם חמץ, ובכיסי הבגדים לאחר שהם עברו כביסה אין צורך לבדוק.

בשאלה על אופן הכשרת כירה חשמלית השיב הרב דוד חי הכהן שצריך לנקות את הכירה היטב, להפעיל את הכיריים על החום הגבוה ביותר למשך חצי שעה ובפסח להניח על הכירה חצובות, פח נחושת או משהו אחר כדי שהסירים לא יבואו במגע ישיר עם הכירה, כך ניתן לעשות גם לשיטות המחמירות ביותר. בשעת הדחק מספקי לנקות ולהפעיל את הכירה למשך חצי שעה על החום הגבוה.

כל התשובות שהובאו כאן נלקחו מהקטגוריה ניקיון, בדיקת וביעור חמץ
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il