סדרת שיעורים באגדות חז"ל על מגילת אסתר | הרב ניר טיבי

אגדות חז"ל על מגילת אסתר מרתקות ומגלות עומק נוסף במגילה. הרב ניר טיבי בסדרת שיעורים על מגילת אסתר חושף את הרבדים העמוקים שנמצאים בה, ואת המשמעות שלה לחיינו.

אריה מינקוב

ושתי - מהות ולא פרולוג

'והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד'. עיון בסיפור הריגת ושתי ופתח חדש להבנת מהותו של חג הפורים

"קם רבא ושחט לרב זירא"

"קם רבא ושחט לרב זירא" הסבר כללי בשיטות הראשונים בשתיית יין בפורים, הסבר במהותו של היין ביחס לחטא נדב ואביהוא, ביאור הגמרא ע"פ דרישת שמותם של רבה ורב זירא, חשיפת הנקודה הפנימית בפורים.

כיסא מלכותו- כיסאו של אחשורוש

*ביאור עניינו של כיסא שלמה *מעבר הכסא לאחשוורוש *אי היכולת של אחשוורש לשבת על כיסא שלמה *הכסא של המן *בקשתו של המן להסיר את ההנהגה האלוקית *היחס בין המן לעמלק *עניינה של ושתי *מלכות ה' המתגלב בהנהגה הטבעית במלכות הגויים

תחת הנעצוץ ותחת הסירפד

הקשר של הדרשה לתענית. דרישת הפסוק דרשו ה' בהמצאו. הקשר לחורבן בית המקדש. המן כסמל לעבודה זרה ושתי כסמל לחורבן הבית.

מגאולת פורים לגאולת פסח

*הקשר שבין חודש אדר לחודש ניסן. *קבלת התורה בע"פ בפורים. *אסתר כמשל לתורה וחסד. *פורים בהופעה בתוך החשיכה. *הביטוי של האהבה של נעשה ונשמע. *דברי חיזוק בכתיבת חיבורים וחידושים בתורה.

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il