שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

חתונת יעקב

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ט אייר תשע"ו
שאלה
אומרים שאבותינו ז"ל שמרו את כל התורה לפני קבלתה בהר סיני. אם כן איך יעקב התחתן עם שתי אחיות?
תשובה
לשואל שלום, שאלה זו העסיקה רבים מן הגדולים שבכל הדורות, והרי תשובות שונות שנתנו: א. הרבי מלובביץ' מבאר, שכיון שיעקב הבטיח לרחל שישאנה אסור היה לו לחזור בו (ראה ליקוטי שיחות ח"ה עמ' 153). ב. לפי "בעלי התוספות", מאחר שהאבות לא נצטוו לקיים את התורה, הם לא תמיד קיימוה. הסיבה שיעקב נמנע מקיום מצוות התורה כאן היא, שלא מצא בדור צדקניות כמותן (דעת זקנים בראשית לז, לה). ג. לפי אור החיים הקדוש (בראשית מט, ג) והמהר"ל (גור אריה בראשית מו, י), יעקב עשה זאת בהוראת שעה על פי הדיבור. ד. הרמב"ן לפרשת תולדות אומר, ששמירת האבות את כל התורה כולה היתה דוקא בארץ, שהיא עיקר מקום הקיום של המצוות, ויעקב הרי נשא את נשותיו בחו"ל. ראה עוד: מאמרו של של מו"ר הרב איתן שנדורפי שי' בספרון "הדר התורה" לספר בראשית (עמ' 190). בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il