שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ערב שבת וכניסת שבת

סעודת שבת לפני תפילת ערבית

undefined

הרב יוסף אפריון

ו תמוז תשע"ו
שאלה
שלום רב, מהתשובה נראה שאסור לאכול סעודת שבת לפני תפילת ערבית. אצלנו אין קבלת שבת מוקדמת של הציבור, וברצוננו לנהוג שקודם כל נאכל ורק אח"כ נתפלל ערבית עם הציבור. ראיתי שמסיקים מהמגן אברהם (סימן רעא, ס"ק ה) שניתן לעשות קידוש וסעודה ורק אח"כ תפילה. מתוך מה הרב כותב שאסור לקדש ולאכול לפני תפילת ערבית?
תשובה
שלום לשואל ויישר כח עניתי בתשובה הקודמת לפי מנהג ישראל ברוב ככל המקומות לקבל שבת ולהתפלל ורק אח"כ לקדש ולאכול. לעצם הענין: אכן מדברי המג"א שציינת מבואר שאפשר לקדש ולאכול ואח"כ להתפלל, אולם במעשה רב (אות קיז) כתב בשם הגר"א שא"א לקדש מבעוד יום אא"כ התפלל לפני כן, ולכן כשאפשר, יש להקדים התפילה לקידוש. מעבר לכך, כשמקדשים ואוכלים לפני ערבית יש להיזהר ולא להתחיל הסעודה חצי שעה לפני הלילה, כמבואר בסימן רלה סעיף ב. (ואף שהט"ז הכריע שרק סמוך ממש ללילה אסור להתחיל בסעודה, מ"מ הכרעת המשנ"ב והאחרונים שבתוך חצי שעה אסור להתחיל). אם כבר התפללו ערבית מפלג המנחה נחלקו האחרונים האם מותר להתחיל לאכול בחצי השעה הסמוכה ללילה, ובשעת הצורך אפשר להקל. (עיין משנ"ב רסז ו) עוד נחלקו האחרונים האם כשקיבל שבת מוקדם ואוכל לפני השקיעה יש חובה לאכול עוד כזית לחם לאחר צאת הכוכבים (עיין משנ"ב רסז ה שלכתחילה נכון לחוש לדעת המחמירים). כשמתפלל ערבית עם הציבור לאחר שאכל בביתו, בד"כ א"א לאכול כזית לחם לאחר צאת הכוכבים וגם להספיק להתפלל עם הציבור. בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il