שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • ללמד תורה לאחרים

קבלת שכר על לימוד תורה לאחרים

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ד סיון תשע"ו
שאלה
שלום הרב, האם מותר לאברך לקבל שכר על העברת שיעור פרטי במקצוע קודש? גם אם זה בסכום שלא הייתי יכול להרוויח בעבודה אחרת. האם לכתחילה שייך להחמיר בזה? (אשמח אם הרב יוכל להפנות אותי למאמר מקיף בנושא) תודה רבה
תשובה
לשואל, שלום וברכה! אם הבנתי נכון, כוונתך לשאול האם מותר לקבל שכר על לימוד תורה "מהצד" שאינו מפחית ממלגת הלימודים שאתה מקבל בישיבה (מפני שהוא אחרי השעות שעליהן התחייבת לישיבה, או שהישיבה מאשרת מתן שיעורים פרטיים בשעות הלימוד). ומכיוון שאינו מפחית משכרך, אינו מתאים להגדרה של "שכר בטלה" שמותר ליטול על הוראת תורה. אכן, מן הדין אסור ליטול שכר על הוראת תורה שבעל פה אלא אם כן זהו עיסוקך הקבוע לפרנסתך או שזה בא על חשבון עיסוקך הקבוע (שו"ע יו"ד סי' רמו ס"ה). אך יש כמה דרכי היתר: א. הוראת תורה שבכתב מותרת, ורק מסירת התורה שבעל פה אסורה (שו"ע שם). ב. גם מהתורה שבעל פה, מה שנאסר הוא דיני התורה שלא מפורשים בה, שכשם שמשה רבינו לימד אותנו בחינם כך גם עלינו ללמד בחינם, אבל על הוראת דיני דרבנן מותר לקבל שכר (רמ"א שם; אך היתר זה אינו מוסכם, עיין ערוך השלחן שם סי"ח). ג. אם מדובר על תלמיד צעיר שזקוק להשגחה והדרכה חינוכית, ויש להוריו עניין בלימודך אתו גם כדי למנוע ממנו עיסוקים שאינם לרוחם (סמארטפון...), או כדי שיתרשם מאישיותך ויתחזק בדרך התורה, הרי זה "שכר שימור" שמותר (עיין נדרים לז ע"א וטור יו"ד סי' רמו). ד. כמו כן, אם יש בשיעור בעיות משמעת וריכוז, וההוראה כרוכה בטרחה, הרי גם זה "שכר שימור" (הגהות מיימוניות מהדו' קונשטנטינא הל' ת"ת פ"א ה"ז, נדפסו במהדו' פרנקל, עמ' רכא: "שכר שימור מותר... והוא הדין לכל אדם שטורח הוא ללמדו", והובא להלכה בדרכי משה יו"ד שם סק"ד). ה. אם מדובר על הוראת גמרא, ואתה מתעכב לא רק על תוכן הסוגיה אלא גם על רכישת השפה הארמית - ודאי מותר ליטול על זה שכר (ואגב, אני ממליץ מאוד ששיעור פרטי לנער שמתקשה בגמרא יעסוק שוב ושוב בהבהרת כמה עשרות מילים נבחרות ומונחי יסוד, שאחרי ידיעתם קל הרבה יותר ללמוד גמרא. חלק מהקושי בלימוד הגמרא של נערים בימינו הוא בגלל קשיי השפה והתחושה של ערפל מתמיד ששורר בדף הגמרא. לצערי, הרבה פעמים הקושי הזה לא מטופל בצורה יעילה). אני מציע שחלק משמעותי בלימוד יתמקד בצדדים המותרים (בהסכמת ההורים, כמובן), ועל כך תיטול את שכרך. יש אולי מקום להחמיר ולתת הנחה מסוימת על החלקים שעליהם אין ליטול שכר, בתנאי שזה עדיין יהיה כדאי לך מבחינה כלכלית ולא יגרום לרפיון. אברך ממוצע זקוק להשלמת הכנסה, וגם אם כעת אין לך עבודה מקבילה שאתה מוותר עליה לטובת השיעורים הללו אינני חושב שנכון להחמיר כשאתה מתפרנס בדוחק. בפרט אם התוצאה מחומרא זו תהיה שהמוטיבציה שלך להמשיך ללמד תרד, אז ודאי יצא שכרך בהפסדך. (לבקשתך למאמר בנושא אציין למאמרו 'שכר על הוראת תורה' מאת הרב דניאל מן, בקובץ 'באר מים חיים' לזכר הרב גולדויכט זצ"ל, עמ' 322 - 333. המאמר עוסק ביסודות ההלכה ללמד בחינם, ולא מצאתי מאמר מסודר על פרטי ההיתרים דלעיל. בין השאר העלה שם דיון, ללא מסקנה ברורה, האם האיסור להורות בשכר הוא דין שבין אדם למקום או שבין אדם לחבירו. לענ"ד יתכן שלחקירה זו השלכה גם על השאלה האם ראוי להחמיר, עיין חו"מ סי' רנט ס"ה ברמ"א, שעני אינו צריך לנהוג לפנים משורת הדין כלפי עשיר)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il