Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5034860


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5034861


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5034862


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5034863


Varnish cache server

שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה לוויה, קבורה ובית הקברות

מהי קבורת חמור?

שאלה
לרב שלום, מהי קבורת חמור?
תשובה
הנביא ירמיהו מנבא על יהוֹיָקִים בֶּן יֹאשִׁיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה בפרק כב, (יט) קְבוּרַת חֲמוֹר יִקָּבֵר . והסביר רש"י - כשם שחמור שמת בדרך אין טורחים בקבורתו ונבלתו מושלכת ברחובות כך נגזר על יהויקים שלא תהיה לו קבורה. ועוד מובא בילקוט שמעוני (מלכים ב רמז רמט) רבי יהודה אומר - קרע חמור והכניסו ליהויקים בתוכו שנאמר: קְבוּרַת חֲמוֹר יִקָּבֵר . ורבי נחמיה אומר: שהיה מחתך מבשרו לכלבים ומשליכו לכלבים שנאמר: קְבוּרַת חֲמוֹר יִקָּבֵר .
עוד בנושא לוויה, קבורה ובית הקברות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5034864


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5034865


Varnish cache server