שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

סעודה לפני תפילת ערבית ברבים

undefined

כולל הלכה בית אל

ה מרחשון תשע"ז
שאלה
לכבוד הרב שליט"א שלום ברצוני לשאול את כ"ת שאלה ויתן הקב"ה כוח לכ"ת להשיב לה ע"פ תורתינו הקדושה , כבוד הרב האם בסעודת בר מצווה שבה יש אנשים רבים מותר לאכול המוציא דהיינו להתחיל סעודה לפני תפילת ערבית שתתבצע לאחר שיתקבלו עוד אורחים , ארחיב את השאלה מעט: האם הדין שאסור לסעוד לפני תפילת ערבית זה דווקא מחשש שימשך בסעודה וישכח להתפלל ואז בנידון דידן שלאט ישכחו כיון שזה רבים מותר לסעוד , או שלא סועדים לפני תפילת ערבית מכל מקום ואז יהיה אסור גם בנידון דידן.?
תשובה
בס"ד לשאול היקר שלום וברכה, נכון הדבר כפי שציינת שישנו איסור לאכול לפני תפילת ערבית, מקורו של איסור זה מובא בגמרא במסכת ברכות דף ד' עמ' ב': שם נאמר:"כדתניא חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואח''כ אקרא ק''ש ואתפלל וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה אבל אדם בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה וקורא ק''ש ומתפלל ואוכל פתו ומברך .." מכח דברים אלו כתב השו"ע (סימן רל"ה סעיף ב') "אסור להתחיל לאכול לאכול חצי שעה סמוך לזמן קריאת שמע של עברית ואם התחיל לאכול אחר שהגיע זמנה מפסיק וקורא קריאת שמע בלא ברכותיה וגומר סעודתו ואח"כ קורא אותה בברכותיה ומתפלל." אם כן מדברי השו"ע עולה שאין לאכול כל עוד לא קרא קריאת שמע. ולגבי שאלתך, כבר במשנה ברורה (על הסעיף שלנו בס"ק יח) מובא שאדם יכול למנות לו מזכיר שיזכיר לו שעדיין לא קרא את שמע ובכך לדחות את קריאת שמע לשעה יותר מאוחרת. כ"כ מבוא בשם הגרש"ז (הליכות שלמה ב, יב) שיכול לעשות לו תזכורת/שעון מעורר שיזכיר לו ואין צורך דווקא באדם. אם כן, אפשר לסעוד בסועדת הבר מצוה ובלבד שיעשה לו איזו תזכורת, אם ע"י אדם שיזכיר לו או איזו תזכורת אחרת שיזכור שעליו לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. אומנם השו"ע מדברי השו"ע שהבאנו יכול לקרוא קריאת שמע בעונתה (בצאת הכוכבים) ואז לאכול ולהתפלל ערבית אח"כ. אך מנוהג שבעולם יכול להיות שאדם אומנם יקיים מצוות עשה של קריאת שמע (שמטעם זה אמרו שאסור לאכול קודם שיקרא קריאת שמע) אך יש חשש שישכח אח"כ להשלים את התפילה. לכן לענ"ד טוב לעשות שימנה לו מזכיר. ויהי שתעלה תפילתינו לרצון. הרב אלעד טאוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il