שאל את הרב

  • הלכה
  • שאר חלקי התפילה

סדר החשיבות בחלקי תפילת שחרית

undefined

הרב חיים שרייבר

ד שבט תשע"ז
שאלה
שלום כבוד הרב, הייתי רוצה לדעת באופן יותר ברור מה סדר החשיבות של חלקי תפילת השחרית? כלומר מה יותר חשוב לקרוא בסדר כלשהו. כמו כן אשמח לדעת עד מתי מותר להתפלל שחרית ? מה עושים שנשאר קצת זמן לסוף הזמן של תפילת שחרית ? ומה עושים שלא מספיקים / לא מתחילים להתפלל עד הזמן זה ? זאת במטרה שאוכל להחליט בהתאם לזמן ביום בו אני מתחיל להתפלל או / ו אורך הזמן שאני אתפלל , מה לקרוא בתפילה.
תשובה
שלום סוף זמן תפילת שמונה עשרה של שחרית הוא בסוף ארבע שעות (שעות זמניות) מתחילת היום. בדיעבד אם לא הצליח להתפלל עד זמן זה (בשוגג או באונס) ניתן להתפלל עד חצות. (שו"ע סי' פ"ט סע' א', משנ"ב ס"ק ה').[אם במזיד לא התפלל עד לאחר ארבע שעות טוב שיתנה שאם אינו יכול להתפלל בזמן זה תפילתו תחשב כנדבה (משנ"ב ס"ק ו')]. בכל אופן (בין בשוגג בין באונס ובין במזיד) אין לברך ברכות קריאת שמע לאחר ארבע שעות. (משנ"ב סי' נ"ח ס"ק כ"ו, ילקוט יוסף תפילה, סימן פ"ט סע' ה'). הביאור הלכה (סימן נ"ח סעיף ו' ד"ה קוראה) מציין שאם היה לו אונס שלא היה יכול לקרות ברכות קריאת שמע עד ארבע שעות המנהג להקל שלא הפסיד הברכות ויכול לאומרם. ולכן, אם היה לאדם אונס וכעת אין לו זמן לסיים ברכות קריאת שמע וגם תפילת שמונה עשרה לפני סוף ארבע שעות, יתפלל שמונה עשרה תחילה ואח"כ ישלים את קריאת שמע וברכותיה. אם בשוגג לא התפלל האדם עד סמוך לסוף השעה הרביעית יאמר את קריאת שמע וברכותיה ויתפלל שמונה עשרה. (ע"פ אבני ישפה פרק ח' חלק ב' סע' ט'). יש לקצר בפסוקי דזמרה כדי שיספיק לקרוא קריאת שמע של חובה עם ברכותיה ולהתפלל לפני סוף זמנה. (אבני ישפה פרק ח' חלק א' סע' ה'). אם נותר לאדם זמן נוסף יאמר את ברכת ברוך שאמר וישתבח ואת המזמור אשרי יושבי ביתך בינהם (ועיין עוד בסימן נ"ב סדר הוספת שאר המזמורים). אם אמר קריאת שמע וברכותיה ויתפלל שמונה עשרה יכול אח"כ לומר את כל פסוקי דזמרה בלא ברכה שלפניהם ולא של אחריהם (=ללא ברוך שאמר וישתבח) כיון שלרוב הפוסקים ברכות אלו נתקנו לאמרם לפני התפלה (שו"ע סי' נ"ב, משנ"ב ס"ק ח'). אך את שאר הברכות שמחויב לברך בבקר יאמר לאחר התפילה. (משנ"ב ס"ק ט'. לגבי ברכת אלקי נשמה – עיין שם בפרטי הדינים). מי שאין לו תפילין לא יאחר את זמן קריאת שמע ותפילה מפני שבדיעבד אפשר לקיים את מצוות קריאת שמע ותפילה בלא תפילין (משנה ברורה סי' ס"ו ס"ק ל"ג). אם לא התפלל שחרית עד שעברו ארבע שעות יברך ברכות השחר, ברכות התורה, ויאמר ברוך שאמר וכל פסוקי דזמרה, וכן יברך ברכת ישתבח, ואחר כך יאמר קריאת שמע, ואמת ויציב בלי חתימה, ותפלת שמונה עשרה. ואם הזיד בדבר והתעכב מלהתפלל עד אחר ד' שעות, יתפלל שמונה עשרה בתנאי של נדבה (ילקוט יוסף תפילה, סימן פ"ט סע' ה'). בהקשר לנושא בו פתחנו (סוף זמן תפילת שמונה עשרה בסוף ארבע שעות (שעות זמניות) מתחילת היום) נחלקו הדעות האם יש לסיים את תפילת שמונה עשרה עד סוף השעה הרביעית (משנ"ב ס"ק ה') או שדי אם יתחיל את תפילת שמונה עשרה עד סוף השעה הרביעית (ערוך השולחן סי' ק"י סע' ה'). חשוב לציין שנכון שידאג האדם לסדר את יומו כך שיוכל להתפלל בנחת בכוונה ובריכוז את כל התפילות. התפילה נותנת לאדם כוחות ומכוונת אותו למשמעות הנכונה של החיים לדעת על מה לשים דגש ומה נחשב כדבר שולי. (העיכוב במתן התשובה נוצר עקב תקלה טכנית. סליחה) יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il