שאל את הרב

  • הלכה
  • שינוי מקום, הפסק וטעות

"למדני חוקיך" ו"ברוך שם כבוד מלכותו" - איך ומתי?

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ח טבת תשע"ז
שאלה
שלום וברכה לרב, רציתי לשאול: קורה לי לפעמים שאני מתבלבלת באמצע ברכה או תפילה ואומרת פתאום קטע מתוך ברכה אחרת הכוללת את שם ה’, ואז שמה לב וחוזרת מיד לברכה הנכונה. האם אני אמורה לומר "למדני חוקיך"?, אם כן, מתי זה כולל את "ברוך שם כבוד מלכותו" ומתי לא? ועוד שאלה: קרה לי שברכתי ברכה על אוכל ורק אחרי הרבה זמן נזכרתי שלא הייתי צריכה לברך, האם גם אחרי הרבה זמן צריך להגיד "ברוך שם כבוד מלכותו"? והאם צריך גם "למדני חוקיך"? תודה רבה!
תשובה
שלום וברכה! תחילה נסביר את ההבדל בין המקרים שאומרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" לבין המקרים שאומרים "למדני חוקיך": "ברוך שם..." אומרים כאשר אדם בירך בטעות ברכה לבטלה. כאשר אומרים זאת בהמשך לברכה המוטעית, זה הופך את האמירה המוטעית להיות חלק מאמירה של שבח לקב"ה, ובכך זה מתקן במידה מסויימת את הטעות, שכן אם אומרים את שמו של הקב"ה במסגרת אמירה של שבח וכדומה אין זו הזכרה של השם לבטלה (ראה מקורות בהערה 1). כך גם אם אדם אמר את שם ה' לא באופן של ברכה לבטלה, אלא סתם כך במשפט שאינו נצרך, יאמר "ברוך שם כבוד..." או משפט אחר של שבח, ובכך יהפוך את האמירה להיות אמירה של שבח (ראה מקורות בהערה 2). "למדני חוקיך" אומרים כאשר האדם אמר רק "ברוך אתה ה'", ואז נזכר שבעצם הוא לא צריך לברך עכשיו. במצב כזה, יאמר "למדני חוקיך" ולא "ברוך שם...". הסיבה לכך היא שזהו בעצם פסוק שלם, "ברוך אתה ה', למדני חוקיך" (תהלים קי"ט, יב), ובאופן הזה האדם הופך את האמירה שלו לאמירת פסוק במקום שזו תהיה ברכה לבטלה. אבל זה שייך רק כאשר האדם נזכר בדיוק אחרי המילים "ברוך אתה ה'". אם הוא נזכר מאוחר יותר, באמצע הברכה או לאחר שסיים אותה, זה כבר לא שייך, בגלל שזו כבר לא לשון הפסוק. ולכן יאמר "ברוך שם...". דהיינו: "למדני חוקיך" אומרים רק כאשר נזכרים מיד אחרי המילים "ברוך אתה ה'". בכל שאר המצבים, שאדם בירך חלק מן הברכה ונזכר שזו טעות או סיים את כל הברכה ונזכר, יאמר "ברוך שם...". מתוך כך, לגבי השאלות ששאלת: אם התחלת ברכה מסויימת, ובאמצע הברכה עברת לברכה אחרת, למשל באמצע ברכה מברכת המזון עברת לקטע מברכה אחרת ושמת לב לטעות לפני שסיימת את הברכה - במקרה כזה יש לחזור לברכה הנכונה ולהמשיך כרגיל, ואין לומר "ברוך שם...". הסיבה לכך היא, שלמרות שרוצים לתקן את האמירה המוטעית, אין להפסיק באמצע הברכה במילים הללו, שאינן שייכות כאן בעצם (ראה מקורות בהערה 3). אם ברכת ברכה מוטעית, ונזכרת בזה לאחר זמן רב - במקרה כזה לא שייך לומר "למדני חוקיך", כיוון שזה שייך רק כשאומרים "ברוך אתה ה'" ונזכרים מיד. יש אומרים שבמצב כזה יש לומר "ברוך שם..." למרות שעבר הרבה זמן. אבל פוסקים אחרים אומרים שאין בכך טעם, וכך מסתבר על פי הפשט, שכן כפי שאמרנו, העניין הפשוט של אמירת "ברוך שם..." הוא כדי להפוך את האמירה המוטעית לאמירה של שבח, וכאן כבר עבר הרבה זמן ואין זה המשך של האמירה הראשונה (ראה מקורות בהערה 4). מקורות: (1) עי' רמב"ם ברכות ד', י; רמב"ם שבועות י"ב, יא, ורדב"ז שם; שו"ע ר"ו, ו, ופסקי תשובות שם כ"ד. (2) רמב"ם שבועות שם; חיי אדם ה', א; קיצור שולחן ערוך ו', ד. (3) ילקוט יוסף סימנים נ"ט-ס', אות כ'; פסקי תשובות הנ"ל. ועיין כעין זה בחיי אדם כ"ד, ח, שבדברים שאינם מעכבים אין לומר באמצע הברכה "למדני חוקיך". (4) עי' הליכות שלמה, תפילה, פרק ד' סעיף י"ז, והערה כ"ג. לעומת זאת, עיין בפסקי תשובות הנ"ל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il