שאל את הרב

  • הלכה
  • שינוי מקום, הפסק וטעות

שכחתי לברך על מאכל

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ט טבת תשע"ז
שאלה
הרב שלום, אם שכחתי לברך על אוכל או משקה וכעת האוכל או השתיה בתוך הפה שלי. האם מותר לברך אחרי שאוכלים, או שאני צריך להוציא את האוכל?
תשובה
השותה משקין ולא בירך יבלע אותם,ואילו מזון שניתן להוציאו מפיו אבל עדין יהיה ראוי לאכילה יוציאו מפיו ויברך, ואם לאו יסלקנו לצד ויברך, ואם גם זה לא יאכל ולא ישחית המזון. הרחבת תשובה: בגמרא מסכת ברכות(נ,ב)- מובא אם הכניס מזון לתוך פיו בלא ברכה תני חדא בולען, ותניא אידך פולטן ותניא אידך מסלקם לצד. ומתרצת הגמרא את ההבדלים בדעות: יבלע כאשר שותה משקה, והתנא מסלקם לצדדים כאשר ימאס אם יוציא מפיו, ואם לא ימאס יפלוט כדי שיקיים: "ימלא פי תהילתך" יברך ויאכל, וכתב הרא"ש שיכול לברך אחר ששתה מפני שנזכר שהמשקה היה בפיו שיש בזה משום עובר לעשייתם וכן פסק הרשב"א בשם הראב"ד וכן פסק הרמ"א. ואילו רבינו חננאל וכך גם מסבירים ברמב"ם ושו"ע שפסקו שאין לברך לאחר שתייה או אכילה וכך פסקו האחרונים. וכתב בכה"ח ראוי להרהר ברכה בליבו שיש דעות שיוצאים כך ידי חובה אף שלא פוסקים בשעת הדחק טוב לנהוג כך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il