שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

מנהגי ברכת הבנים בערב שבת

undefined

הרב חגי לרר

ט"ז אדר תשע"ז
שאלה
א. אם אי אפשר לברך בערב שבת, האם אפשר לברך ברכת הבנים של ערב שבת לפני יום שישי ואם כן עד כמה ימים קודם? ב. אם לא התאפשר לברך בערב שבת, האם אפשר לברך ברכת הבנים של ערב שבת אחרי ואם כן עד כמה ימים אחרי? ג. האם מותר ומקובל שהסבא יברך בברכת הבנים את נכדיו בערב שבת בנוכחות האבא של נכדיו? ד. האם מותר ומועיל לברך את הבנים טלפונית לפני כניסת השבת?
תשובה
שלום רב! הבעיה לכאורה שיכולה להיות בברכת הבנים היא שזו ברכה מהתורה המיוחדת לכוהנים. ואסור לזר לשא כפיו. וכבר שאל שאלה זו בביאור הלכה (החפץ חיים בספרו - משנה ברורה) סימן קכ"ח ד"ה "דזר עובר בעשה". והוא מביא מנהג העולם שנוהגין לברך אחד את חברו בעת שמלווה אותו. וכמו כן מנהג עתיק יומין לברך את הבנים כל ליל שבת. לשאלה זו ישנם כמה תירוצים. אין ברכה זו בשעת תפילה ולכן זה לא איסור, ועוד הרי הוא כמי שמכוון בפירוש שלא לקיים בזה מצוות ברכת כהנים,יתר על כן - אין כאן פריסת ידיים, (יש הנוהגים בגלל זה להקפיד לא להניח 2 ידיים על ראש המתברך אלא יד אחת, ויש שלא הקפידו על זה). אמנם, המנהג לברך בדווקא בליל שבת ויש עניין דווקא בזמן הזה שאז חל השפע וצינורות הברכה פתוחים בעת ההיא, ואין שטן ופגע רע שיקטרג על הברכה, (פסקי תשובות סי' רע"א) אך אין בעיה לברך ברכה זו מתי שרוצים. (יש לציין שיש שנמנעו לברך ברכה זו בכלל גם בליל שבת, אך המנהג שהתקבל אצל רוב קהילות ישראל הוא לברך וממילא אין חילוק מתי יברך). אם אין אפשרות לברך בליל שבת יכול אם ירצה (אין חיוב) לברך קודם או לאחר השבת. ובטלפון גם מותר ומועילה הברכה. אם מקובל על הסבא והאבא, שהסבא יברך, אין שום בעיה. ובני בנים הרי הם כבנים. וראה בנים לבניך... והעיקר - שלום על ישראל. הרב חגי לרר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il