שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס ל'חילונים' ולרפורמים

מה ששנוא עליך על מחלל שבת

undefined

הרב פרופ' נריה גוטל

ט"ז אדר תשע"ז
שאלה
שלום רב ושלום לרב האם "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" נאמר גם על יהודי מחלל שבת בפרהסיא שנחשב כגוי? רב תודות לרב
תשובה
ב"ה שלו', קרוב לוודאי שההנחה שבשאלה אינה נכונה. גם אם עקרונית, "מומר לחלל שבת" נחשב כגוי, הרי הלכה למעשה נימנו וגמרו הפוסקים שבימינו כמעט ואין מציאות כזו. בין אם בשל החשבת אנשים אלה - הלכתית ומעשית - כ"תינוק שנישבה", בין אם משום שההלכה אינה תקיפה בזמן הזה, בין אם משום שמאוד נדירים מי שהיו מחללים שבת נוכח עיני גדולי ישראל, ובין אם משום סיבות הלכתיות נוספות, נימנו וגמרו - כאמור - רוב ככל הפוסקים שאין בזמן הזה גדר "גוי" למחלל שבת ולו גם המחלל בפרהסיא. שעה שכך ההכרעה, הרי שהשאלה מעיקרא ליתא, ובוודאי שגם כלפי אדם זה צריך לנהוג בדרך של "מאי דסני עלך לחברך לא תעביד". אגב, גם ההנחה שכלפי נכרי אין להקפיד על כך, דומה כמופרכת - גם משום איבה וביותר משום דרכי שלום, נכון לנהוג גם כלפי נכרי בדרך של "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך". בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il