שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת נשים

ברכות על ידי אשה

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ב שבט תשס"ב
שאלה
האם נשים יכולות לברך את הברכות של פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע?
תשובה
לגבי ברכות פסוקי דזמרה, כתב רבי עקיבא איגר שהן הכנה לתפילה, וממילא חייבות בהן כתפילה. והובאו דבריו להלכה במ"ב ע, ב. ולגבי ברכות קריאת שמע, אף שאינן חייבות, אם ירצו יוכלו לברכן ומצווה בידן. ואמנם הרב עובדיה יוסף סובר שאסור לנשים לברך על פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע, מפני שהן תלויות בזמן, ונשים פטורות מהן, ואם יברכו יהיו ברכות לבטלה. אולם דעת רוב הפוסקים שיכולות לברך. וכך כתב בכה"ח ע, א. וכך כתב בשו"ת אור לציון לרב בן ציון אבא שאול, ח"ב ע' מ"ד, ובאר שכל האיסור לפי השולחן ערוך הוא לברך ברכות על מצוות התלויות בזמן, אבל כאשר מדובר בברכות של שבח והודאה, אף שאמירתן תלויה בזמן, אין בהן חשש ברכה לבטלה. וכתב שכן הורה הרב עזרא עטייא זצ"ל. וזכורני שכן מורה הרב מרדכי אליהו שליט"א. וכן המנהג הרווח אצל יוצאות ספרד ואשכנז.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il