שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

המשמעות ההלכתית של כיבוש הארץ בימינו

undefined

הרב פרופ' נריה גוטל

כ"ב אלול תשע"ז
שאלה
יש בפוסקי זמננו דיונים רבים סביב שאלת גבולות עולי בבל, מתוך הנחה שמעבר להם המצוות התלויות בארץ לא חלות. אך מדוע הכיבוש של מדינת ישראל לא קידש גם את הגבולות שמעבר להם?
תשובה
ב"ה שלו', זו שאלה מצוינת, ודנו בה (גם אם לא הרבה) פוסקי הדור האחרון. להלן מעט מדבריהם, ואידך זיל גמור. הרב שאול ישראלי כתב בספרו ארץ חמדה (א, ג, יג), לאור דברי הרדב"ז בדעת הרמב"ם, שכל כיבוש בימינו, גם מחוץ לתחום עולי בבל, אכן ראוי היה להתחייב מן התורה – ואולם רק אם תהיה "ביאת כולכם" (או מדרבנן גם בלי "ביאת כולכם"). אמנם זו אינה דעת 'כסף משנה', שצריך גם הקדשת ערי חומה. אך על כל פנים לדעת הרדב"ז, כיוון שנכבשה חלקת ארץ בימינו, היא מתחייבת מחדש בתרומות ומעשרות ובשביעית. הרב ולדנברג דן בשו"ת ציץ אליעזר (י א, ד) בכיבושי ימינו, עקב מלחמת ששת הימים, והוא מסיק שיש מקום לומר, על פי תשובת הראי''ה זצ"ל (משפט כהן קמג), שיש מעמד של מלכות לשלטון ימינו, וכיבושי מלחמת מצווה הרי הם מקבלים קדושה אף בלי בית דין. אלא שנשאר בצריך עיון בדבר, במיוחד משום שהמדינה לא החליטה שתחזיק בוודאות בשטחים אלה. תצוין גם סברה של הרב יעקב אריאל כי הניחו גם פוסקי דורנו חלק מהנגב והערבה, "כדי שיסמכו עליהם" ישראל שבימינו, לפחות לעניין שביעית. ואולם הרב אריה שטרן שליט"א, רבה של ירושלים, כתב (בגיליון 50 של 'אמונת עתיך'): "המסקנה המתבקשת היא שיש דין קדושה אף מדאורייתא לכל אותם שטחים הנמצאים מעבר לשטחים שנכללו בקדושה השנייה שבזמן עזרא, וגם בכל הארץ אולי נוספה עכשיו קדושה חזקה יותר מן הקדושה שהייתה מקודם. זאת משום שהקדושה השנייה הייתה, כאמור, חלשה יותר כיון שלא נעשתה על ידי ממלכת ישראל אלא הייתה תחת החסות של המלך הזר. אמנם לגבי החיוב במצוות התלויות בארץ אין לנו לומר שחיובם מדאורייתא, בעיקר לפי הרמב"ם אשר כותב בסוף פרק ראשון בהלכות תרומות, שאין לך תרומה של תורה אלא בזמן שיהיו כל ישראל שם. כמו כן יש לומר בעניין מצוות השמיטה שחיובה מדרבנן מצד כל הטעמים האחרים שאינם קשורים לתוקפה של קדושת הארץ, ואין כאן המקום להאריך בהם. ברם, בוודאי שיש לחייב בכל המצוות מדרבנן גם בשטחים הנמצאים מעבר לגבולות שהיו בזמן עזרא, ולפחות בכל הגבולות של הארץ שניתנה לאברהם אף מעבר לגבולות של עולי מצרים. מסקנה זו נוגעת בעיקר לשטחים של הערבה הדרומית ועד אילת, וכך אנו הרי נוהגים למעשה בבניין היישוב שם ובפיתוחו מבלי להעלות את השאלה שמא חל כאן האיסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. אין זאת אלא שמקובלים אנו שהכיבוש של צה"ל בפקודת ממשלת ישראל נחשב לכיבוש רבים על כל המשתמע ממנו ואשרינו שזכינו לכך". בברכת גאולה שלמה מהרה, ושנה טובה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il