שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת המזון

ברכה מקוצרת לנשים מסורתיות

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ב אדר א' תשס"ה
שאלה
ראיתי באיזה סידור נוסח ברכת המזון לנשים. יש לי חברה מסורתית שלא מברכת ברכת המזון, בגלל האורך. אם אני אתן לה נוסח מקוצר, היא תוכל להקפיד על הברכה. האם הנוסח הזה מקובל? "בריך רחמנא מרן מלכא דעלמא מריה דהאי פיתא בריך רחמנא דזן לכולא. נודה לך אדוני אלוהינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ברית ותורה לחם לשובע ברוך אתה אדוני, על הארץ ועל המזון. רחם אדוני אלוהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל מלכות בית דוד משיחך ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו ברוך אתה אדוני, בונה ירושלים, אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האל אבינו מלכנו, המלך הטוב והמיטיב לכל הוא הטיב, הוא מטיב, הוא ייטיב לנו הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד חן וחסד ורחמים וכל טוב והוא יזכנו לימות המשיח. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן".
תשובה
נוסח דומה נמצא גם בסידור עבודת ישראל. הוא חובר בעיקר לנשים שאינן יודעות קרוא וכתוב בעברית בימינו אין הצדקה לכך, אך עדיף שתברך ברכה קצרה משבכלל לא תברך נוסח ברכת המזון מקוצרת כל כך הרבה טירחה עבור פרוסת לחם?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il