שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות הלבנה והחמה

מקור לקידוש לבנה

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

י"ב שבט תשע"ח
שאלה
מהו המקור לקידוש לבנה? האם זה נחשב לאחד מן התרי"ג מצוות?
תשובה
המקור לקידוש לבנה הוא בתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מב. זו לא אחת מן התרי"ג מצוות, אלא מצווה דרבנן שתוקנה כדי לסייע לנו להכיר בגדלותו של הבורא דרך בריאתו הנפלאה. [סנהדרין מב. ובשו"ע או"ח סימן תכו, ושם בערוה"ש סעיפים א-ב, וע"ע מ"ב סימן קו ס"ק ד].
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il