שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

אומדנה

undefined

הרב מרדכי גרוס

י"ז אייר תשע"ח
שאלה
בהמשך לשאלה למה זה לא כמו אותו אדם שמכר ביתו לעלות לא"י שאומדנא גדולה שלא היה מוכרו? וגם כאן לכאורה מכר את העסק על מנת לצאת מהארץ שלא היה עושה זאת ואולי יש מקום לקבל בחזרה את העסק ונכון שיש חוזה אבל לפתוח עסק ממולו למה לא???
תשובה
שלום וברכה הגמ' במסכת קידושין מתארת סיפור אודות אדם שמכר נכסיו כדי לעלות לארץ ישראל, ולא הצליח לדור בארץ עד שנאלץ לשוב, רבא פסק שכיון שמכר נכסיו רק על דעת לעלות לארץ ולא הסתייע בידו, המכירה בטלה. הראשונים פרשו שהמכירה בטילה כיון שבשעת המכר עצמו, הזכיר המוכר לקונה שהוא מוכר כדי לעלות לארץ. (רש"י ועוד) וכן פסק השו"ע בחו"מ סי' רז סעיף ג "ופרש בשעת המכירה שהוא מוכר כדי לילך למקום פלוני" .. "שהרי פירש שאינו מוכר אלא לעשות דבר פלוני והרי לא נעשה" הרמ"א מוסיף בסעיף ד' את שיטת הראש והתוס' שבמקום ייחודי בו יש אומדן דמוכח שמכר רק על דעת תנאי מסויים, התנאי יחול במקח אף שלא הוזכר כלל. ממילא האפשרות לבטל את המקח תהיה רק אם מטרת המכירה הוזכרה תוך כדי המכר עצמו. (או אם יש אומדן מיוחד ומבורר שהמכר נעשה רק על דעת זה) באם החזרה לארץ נעשתה עקב מניעה מלהמשיך לגור באוסטרליה. כדי לקבוע שהמכר בטל, (לעניין החזרת המצב או פתיחת חנות באותו אזור) צריך לשבת עם שני הצדדים, לשמוע הפרטים היטב ולבחון את החוזה. בברכה הרב מרדכי י. גרוס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il