שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

לעשות הבדלה למישהו אחר

undefined

הרב מרדכי גרוס

י"ט שבט תשע"ח
שאלה
האם אני יכול לעשות הבדלה למישהי אחרי שכבר שמעתי בעצמי הבדלה?
תשובה
אם מי שאתה מעוניין לעשות עבורה הבדלה אינה יודעת להבדיל לעצמה, אתה יכול להבדיל עבורה למרות שיצאת עדי חובה. אך כשאפשר עדיף שתבדיל לעצמה כיון שיש דעה שנשים אינם מחוייבות בהבדלה (שו"ע רצו ח) ולמרות שנהגו העולם שנשים מבדילות לעצמן, כשאפשר ראוי לחוש לדעה זו (משנ"ב רצו לו) אם היא יודעת להבדיל לעצמה, יש סיבה נוספת שמחמתה עדיף שהיא תבדיל לעצמה. וכשיש אילוץ אפשר שתבדיל עבורה: השו"ע פוסק שאפשר להוציא אחר ידי חובה כאשר אתה כבר יצאת יד"ח, רק כאשר השני לא יודע לבד. (או"ח רעג, ד) אך רבים חלקו עליו. ולכן לכתחילה יש להחמיר. ובשעת הצורך ניתן להקל בדבר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il