שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ירושה וצוואה

ירושה

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ"ו שבט תשע"ח
שאלה
האם ילדים זוכים בירושה רק כאשר שני ההורים הולכים לעולמם, האם יש הבדל אם הם לא הילדים של שני ההורים, כמו כן נאמר לי שלבנות יש זכות שווה האם זה נכון?
תשובה
א. כאשר אב הולך לעולמו בניו יורשים אותו, והאמא – אשתו גובה את כתובתה מן הירושה. כאשר אשה הולכת לעולמה בעלה יורש אותה. ב. ילדים ביולוגים בלבד יורשים. ג. מעיקר הדין בנות אינן יורשות בין הבנים, אלא שחז"ל תיקנו כאחד מסעיפי הכתובה שכאשר אב מת הבנות מתפרנסות מירושת האב עד שהן נישאות או עד שהן בוגרות. מה שנשאר ניתן לבנים, לבנות יש זכות קדימה גם אם לא ישאר לבנים מאומה. ישנם פרטים רבים בדינים אלו התלויים גם בחוקי המדינה ובגורמים אחרים, ולכן מומלץ להתייעץ עם רב או דיין בכל מקרה ספציפי. [שו"ע חו"מ סימן רעו, שו"ע אבהע"ז סימן קיב, פתחי חושן חלק ט הלכות ירושה ואישות פרק א].
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il