שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות על ה'

למה איש משפיע ואשה מקבלת?

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ"ז שבט תשע"ח
שאלה
למה הרב מגדיר שזכר משפיע ונקבה מקבלת?
תשובה
טעות לחשוב שדברי מודדים את האיש מול האישה בדיון של מי שווה יותר. הדברים שכתבתי מבארים את האופי של האיש ביחס לאשה. הם שניהם יחידה אחת שלימה שאינה מתחרה זה עם זו בדיוק כמו שהרגש אינו מתחרה עם הלב , אלא הם חיים יחד כאישיות שלימה אחת. הקב"ה ברא את האיש והאשה שונים, שונים במבנה הגוף, שונים באיזון בין השכל והרגש. שונים באינטואיציה שעובדת אחרת ועוד הרבה הרבה שינויים. יש ספרי זוגיות רבים שעוסקים בהבדלים שבין גברים ונשים ונותנים כל מיני תובנות איך להגדיר את ההבדלים כדי למצוא את הנוסחאות הנכונות איך להסתדר יחד. לאחר שבססנו שבני ובנות האדם אינם בעלי אישות זהה. צריך להגדיר מעט את היחסים ביניהם. ההגדרה שהאיש הוא המשפיע והאשה היא המקבלת אינה חידוש שלי, אלא הראיה העמוקה של חז"ל. לדוגמא הגמ' במסכת יבמות דף סג עמוד א מזכירה כך "אשכחיה רבי יוסי לאליהו, א"ל: כתיב אעשה לו עזר, במה אשה עוזרתו לאדם? א"ל: אדם מביא חיטין, חיטין כוסס? פשתן, פשתן לובש? לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו?" אליהו מבאר את מבנה הזוגיות, האיש מביא הביתה חיטים ופשתן, הם לא ראויים לשימוש, והאשה מקבלת אותם מכשירה אותם לשימוש ומגישה אותם לשימוש המשפחה באופן מושלם. כך גם בהבאת הילדים לעולם, האיש מביא את החלק שלו, והאשה היא שמוכשרת לפתח ברחם שלה את העובר עד שהוא מוכן לצאת לאוויר העולם. יש פה ניתוח אופי עמוק של חזל. זה לא סטריאוטיפ חולף. אלא מבנה האישיות. ב"ה הנשים כיום משכילות כמו גברים ומרוויחות הרבה וכו' אך המבנה הנפשי נשאר זהה. (לדוגמא: בכמה בתים הבעלים אחראים על המאזן הכספי ובכמה הנשים. זה לא כי הן לא מסוגלות. אלא כי המבנה האישיותי שמח שהבעל מוביל בלקיחת האחריות בנושא) טעות לחשוב שמשמעות הדבר שהאיש שווה יותר מהאשה. ממש לא. חז"ל אומרים שהאיש נברא מהאדמה, ואלו האשה מהאיש ובמובן זה יש צד שהאשה נעלה יותר מהאיש. מה שהאיש מצווה ללמוד כל הזמן תורה ואלו האשה אינה חייבת בכך. מבטא שהאשה מסוגלת לקלוט את התורה מהאיש באופן תמציתי ולהתעלות במנה זו של תורה. בשונה מהאיש שזקוק לעמול רבות בתורה כדי להגיע לדרגה גבוהה. יחסי הגומלין בין נותנים ומקבלים קיים בהרבה מימדים בעולם שלנו. השמים מרעיפים גשם על האדמה והאדמה מצמיחה את הצמחים ועצים. לאחר מכן המים מתאדים שוב למעלה ויורדים שוב למעלה הנתינה וקבלה. היכולת לקבל לשכלל ולעבד את התוכן ולהגיש אותו באופן נעלה הוא כשרון גדול שקיים אצל בנות האדם ואלו אצל בני האדם הוא לא קיים. היחסים בין האיש והאישה אינם של תחרות, ,הם אינם שניים שונים שצריכים לדון מי גדול ממי. הבעל והאשה משלימים זה את זה והם שניהם שני צדדים של נשמה גדולה. דרגת הנשמה של ה"יחידה" יכולה להופיע על בני אדם רק כאשר האיש והאישה חיים יחד בשלמות. (על פי המהר"ל) הם שניהם יחד מהווים יחידה אחת. כמו שהשכל והלב שלנו לא מרגישים מתח ביניהם בדיון מי יותר חשוב. ברור שכל אחד לא יכול להסתדר בלי השני. ופשוט שהם יחד יחידה אחת שאינם בתחרות הדדית. כך הבעל והאשה אינם בעמדת התגרות זה מול זו. אלא באחדות, בהרמוניה של יחידה טבעית אחת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il