שאל את הרב

  • הלכה
  • דגים

שיטת הרב ליאור בבשר ודגים

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ז אייר תשע"ח
שאלה
לכבוד הרב שליט"א, הרב מורה לסמוך על דברי המגן אברהם שהיום נשתנו הטבעיים ואין סכנה לאכול דג ובשר בלי נטילת ידים. והנה חשבתי שבחוג הדתי-לאומי הולכים בדרך המלך הגה"צ הראי"ה ז"ל, והלא בשו"ת דעת כהן (סימן נ"ה) מבואר דעת מרן הרב קוק ז"ל שצריך להקפיד על אכילת דג ובשר, שלאחר שאמרו חז"ל שיש ליזהר, "חבת הקודש של דבר שיצא מפי קדשם של חז"ל היא הגורמת," ועוד שאולי יש טעמים כמוסים בענין. למה סובר הרב שליט"א שאי"צ לחוש לדברי הרב קוק ז"ל. בכבוד ובהערצה,
תשובה
מה שאמרו בדורות הקודמים לא לאכול בשר ודגים ביחד זה לא מצד איסור אלא מצד סכנה ויש כמה דברים שהתוס' וגם המג'א אמרו שנשתנו הטבעים ואם הרופאים היום אומרים שאין בזה פגיעה בריאותית יהיה מותר, ולכן מותר לאוכלם יחד, וכן אין צורך לנקות את הכלים בין בשר לדגים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il