שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

לספור אנשים

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ"ה ניסן תשע"ח
שאלה
אני עובדת בתור מורה, מותר לי לספור את התלמידים?
תשובה
אסור לספור יהודים בספירה ישירה. לגבי ספירה על ידי דבר אחר, כגון לספור אצבעות, שנינו בגמרא ביומא כב, שכשהיו צריכים לספור האנשים עבור הפיס במקדש, היו מושיטים אצבעותיהם והיו סופרים האצבעות. מזה אנו למדים שבספירה שהיא לצורך, מותר לספור האנשים על ידי ספירת דבר אחר כמו האצבעות שלהם. וכן הזכיר המגן אברהם להלכה באורח חיים סימן קנו. נחלקו הפוסקים האם הדבר נכון אף ביחס לספירה שלא לצורך, הדבר תלוי במחלוקת ראשונים האם הטעות של דוד הייתה שספר האנשים בספירה ישירה ולא על ידי דבר אחר. (רמב"ן בפרוש אחד) או שספר על ידי דבר אחר, וסבר שמותר לספור על ידי דבר אחר אף שלא לצורך וטעה בזה. (רמב"ן בפרוש שני. ורד"ק) (בשו"ת שרידי אש חלק א סי' קלט משמע שאוסר ספירה שלא לצורך אף על ידי דבר אחר. ובשבט הלוי ח"א סימן לד, נוטה לברר דעת הרמב"ן לקולא) למעשה כשיש צורך לספור אפשר לספור דבר חיצוני לאדם, כמו חולצות, זוגות רגלים וכדו', וכשאין צורך לספירה עדיף לספור על ידי פסוק כמו הושיע את עמך כפי שרגילים לספור למנין! נכון להגדיר ספירה לצורך ידיעה כמה יש ברכב, או כמה יש בקבוצה כספירה לצורך לענין המנין על ידי דבר אחר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il