שאל את הרב

  • הלכה
  • שינוי מקום, הפסק וטעות

מה מוגדר הפסק לעניין ברכות?

undefined

הרב אלישיב קפקה

י"ד אייר תשע"ח
שאלה
שלום הרב! קורא לפעמים שאחרי שקבעתי סעודה במקום לימודיי הולך אני לביתי ורק שם נזכר שלא ברכתי ברכה אחרונה, מה עלי אז לעשות?? עוד שהעברה מרשות לרשות ושינה הם הפסק - האם גם מקלחת או הליכה לשירותים היא הפסק?? אשמח לפירוט תודה רבה
תשובה
בס"ד שלום רב, ביחס לחזרה למקום האכילה: לכתחילה חובה לברך במקום שאכל ולא במקום אחר וממילא יש להשתדל ולשים לב שלא נשכח לברך. אפשר להעזר בתזכורות בפלאפון או בהנחת ברכון לפנינו. אם בכל זאת שכח הדין כך: שו"ע ורמ"א הביאו ג' דעות על אלו מאכלים חייב לחזור למקומו: י"א על ז' מינים, י"א על מיני דגן וי"א על פת בלבד. מ"ב כתב בשם הגר"א כדעה האמצעית, ובשם אחרונים להחמיר לכתחילה בז' מינים. בילקוט יוסף כתב שהדין של חזרה למקום מחייבת דווקא בפת ודווקא אם עקר במזיד. אם שגג ושינה מקום טוב שיאכל במקום השני כזית פת ויברך שם ברכת המזון.(על פי שו"ע סימן קפד) למעשה אם אפשר לחזור למקום בצורה פשוטה יש לעשות זאת, אם הדבר כרוך בטירחה אינך צריך לחזור. כמובן יש לדעת, שאם החזרה למקום תגרום לכך שהברכה תהיה לאחר שבעים ושתים דקות, יש לברך במקום השני. ביחס לשינוי מקום בסעודה: דעת שו"ע כדעת הרמב"ם ששינוי מקום בסעודה הרי הוא כהפסק ולכן מצריך ברכה אחרונה על מה שנאכל וברכה ראשונה בשנית על המשך הסעודה. דעת רמ"א שלא נחשב שינוי מקום להפסק אלא להיסח הדעת ולכן ברכה אחרונה לא צריך אלא רק ברכה ראשונה וגם זה רק במאכלים שלא צריך לחזור למקום לברך עליהם. הליכה לשירותים בימינו אינה דבר לא מצוי ולכן לא מוגדרת כהפסק אך למקלחת אינה דבר הרגיל באמצע סעודה. יותר מכך, לכתחילה כתבו הפוסקים שאין לשנות מקום באמצע הסעודה ולכן ביחס למקלחת יש להתארגן באופן כזה שלא תעשה תוך כדי האכילה. למעשה, יש לברך ברכה אחרונה קודם המקלחת. אך אם שכחת לברך אז הדין כך: אם אכלת דבר המחייב חזרה למקום אין לברך ברכה אחרונה אלא ראשונה בלבד. אם אכלת דבר שאינו מחייב חזרה למקום כגון שברכתו 'בורא נפשות' יש לברך ברכה אחרונה ואח"כ ברכה ראשונה. לדעת רמ"א בכל מקרה יברך רק ברכה ראשונה. אא"כ היה מראש בדעתו שימשיך לאכול אחר שינוי המקום. בברכה, הרב אלישיב קפקה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il