שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

השפות שלימד גבריאל המלאך את יוסף

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ו מרחשון תשע"ט
שאלה
שלום וברכה, נשאלתי את השאלה הבאה: ידוע מהמדרש שגבריאל המלאך לימד את יוסף הצדיק 70 שפות לפני שיצא מבית הכלא. הרי מכלל 70 השפות יש את הארמית. וקשה שהרי מלאכים אינם יודעים ארמית אם כן כיצד לימד המלאך גבריאל את יוסף שפה זו? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לשואל שלום, בעל ה"עקידת יצחק" (פרשת צו שער נח) מלמדנו, שהמלאכים ידעו ארמית אלא שלא נזקקו לה באופן אישי, וזו לשונו: "ורחוק מאד שתהיה כוונתם ז"ל שמלאכי השרת אינן מבינין לשון ארמית או זולתו, כי הם הראשונים לכל שבמדע. והלשון אינו אלא הוראת הדיבור הפנימי אשר הוא שווה לכל. והנה מצינו נאמר בדניאל (ה, כה) 'באדין מן קדמוהי שליח פסא די ידא וכתבא דנא רשים ודא כתבה די רשים מנה מנה תקל ופרסין'. וכבר נתבאר בסנהדרין פרק כהן גדול כ"ב, שכך נכתב בלשון ארמי...". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il