שאל את הרב

  • הלכה
  • פת, חלב, יין ובישולי גויים

כשרות יין שנגע בו חילוני

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ט אדר א' תשס"ה
שאלה
למה בקבוק יין שנפתח ע"י יהודי שאינו שומר שבת הופך ליין נסך? המקור ליין נסך בכלל מדבר על גויים ונוגע לעבודה זרה ואין שום קשר לימינו אנו... במשפחתינו יש קרובים שאינם שומרים שבת אך הם בחזקת "יהודים טובים" (לפחות לדעתי) ובכל פעם שהם באים להתארח בחגים הם מאוד נפגעים שאבי נותן לכל השאר לשתות מהקידוש ורק אח"כ להם או שאם הם פותחים בקבוק אזי אף לא שותה אותו. האם אין מקום לבירור נוסף לימינו יהודי ש"מחלל שבת" כמוהו כגוי העובד עבודה זרה?
תשובה
בדיני יין שנגעו בו גוים יש כמה דינים: "יין נסך" הינו יין שנתנסך לעבודה-זרה, והוא נאסר בשתיה ובהנאה. יין של עובד-כוכבים נקרא "סתם-יינם", והוא אסור גם-כן בשתיה ובהנאה משום שבאותה אומה ישנו יין המתנסך לעבודה-זרה. אבל אומה שלמה שאינה עובדת עבודה-זרה, כמו הישמעאלים, יינם נאסר בשתיה בלבד, ולא בהנאה. מחלל שבת בפרהסיה, קנסו אותו חז"ל שיין שנוגע בו אסור בשתיה בלבד, ולא בהנאה. מסיבה זו, כל זמן שמחלל השבת פתח את הפקק או נגע ביין פתוח מבחוץ, היין מותר בשתיה. רק אם הוא מזג יין לתוך הכוס, אותו יין שבכוס אסור בשתיה. ומה שנשאר בבקבוק גם-כן מותר בשתיה. בנוסף, ישנו מאמר של הרב שמאי (לוח 'היכל-שלמה' שנת תשל"ד,כמדומני), בו הוא כותב בשם גדולי הפוסקים, שיכול להיות שרק בזמנים קודמים, בהם השבת נשמרה בכל תפוצות ישראל, ומחללי השבת היו מחללים שבת מתוך התרסה, רק אז אסרו את היין שמזגו לכוס בשתיה. אולם בזמננו, שמחללי שבת אינם עושים זאת מתוך התרסה, יש מקום להקל בשעת הצורך ולהתיר לשתות יין שהם מזגו. כך גם הוריתי לפני כמה שנים למעשה, כאשר מחלקת בחורים דתיים יוצאי ישיבות הסדר נשארו בשבת בבסיס, ובליל שבת המפקד פתח בקבוק יין ומזג את היין לכוס, והגיש את הכוס לבחור דתי כדי שיקדש. כיוון שאם לא ירצה הדתי לקדש יש חשש שיהיה מזה חילול השם, נראה לי להקל במקרה כזה, והוא יכול לשתות את היין שמזג לו המפקד. עוד בנושא זה. חילוני נחשב יהודי? האם מותר להחזיר אבידה לחילוני?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il