שאל את הרב

  • הלכה
  • דגים

דג ובשר יחד

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ תמוז תשע"ח
שאלה
אבל יש שהתירו יש שהתירו לכתחילה דברים מסוימים שאסרה הגמרא משום סכנה, למשל הרה’’ג דוב ליאור התיר לאכול דג ובשר יחד מהסיבה שהיום יודעים שאין בזה סכנה ואלו דברי הרב ליאור שליט’’א: ’’בדורות הקודמים נהגו שלא לאכול דג ובשר ביחד לא משום איסור אלא משום סכנה (צרעת), אך בימינו אנו נוהגים כדעת האחרונים שאומרים שהשתנו הטבעים אין טעם לנהוג זהירות זו ואפשר לאוכלם יחד. אורח חיים קע"ג (וכן במגן אברהם שם)’’ ועוד שהרמב’’ם לא הביא את האיסור של דג ובשר ונתנו לזה מספר סיבות: א- הרמב"ם לא פסק כדעת מר בר רב אשי אלא כדעת רבא מפרזקיא הסבור שאין בזה כלל סכנה [שו’’ת שם משמעון יור’’ד יג] ב-בתקופת התלמוד הייתה סכנה וכיום אין, -השתנות הטבעים[חת’’ס יור’’ד סימן קא] ג-האיסור נאמר רק על דג מסוים, ולא באופן גורף.[שו’’ת באר שבע] -עוד שאלה שנשאל הרב ליאור ותשובתו- השאלה היא לגבי אכילה בשר ודגים יחד . יש דעה של המג"א שמובא באו"ח קע"ג שבדעת הרמב"ם נשתנו בימנו הטבעים ואין חשש לסכנה. האם הרב פוסק את דעת המגן אברהם (ושכמותו כמו הדרכי תשובה והחתם סופר) שלכתחילה ניתן לסמוך עליהם או שרק בדיעבד ניתן לסמוך עליהם, כאשר אדם לא שמר על המנהג המקובל בנושא? תשובה: לפי הרפואה בימינו אין בזה סכנה, ולכן אפשר לאכול בלי חשש. -הרי שיש שהתירו ללא כל חשש..אשמח להתייחסות של הרב
תשובה
אני מקבל את דעתו של מורי ורבי הגר"ד ליאור שליט"א. שלמדתי בישיבה הרב פסק שלא צריך להחליף הסכומים על פי המג"א, וממה שהעתקת מתשובת הרב שאפשר לסמוך לחלוטין על המגן אברהם אני מקבלה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il