שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

הדלקת אור ביום טוב

undefined

כולל הלכה בית אל

י"ג מרחשון תשע"ט
שאלה
ב"ה שלום. קראתי בספר של הלכה של רבני בוכרה אם אני לא טועה, שמותר להדליק נורה ביום טוב, הוא הסביר, בערך, שחיבור שני החוטים זה בדיוק כמו הדלקה מנר לנר, השאלה שלי האם כולם מסכימים לזה ? האם אין פה בעי’ה אחרת של בונה ? האם יש מחלוקת בפוסקים לגבי זה או שכלל לא דיברו על זה. האם ניתן לדעת מה דעת מרן או רמ"א או רבי שניאור זלמן בעל התניא בנושא ? כמובן שלא הי’ה בזמנם חשמל אבל האם היסוד להתיר או לאסור את הנורה נמצא בדבריהם או לא ? מסקרן אותי מאוד לדעת כי אני הולך לפי פסקי בעל התניא במיוחד מה דעתו בנושא, האם מותר לי להדליק ביום טוב נורה או אסור, אין לי מושג איפה ניתן לעיין בנושא הזה, אשמח קצת לקבל מקורות אם אפשר. בברכה
תשובה
שלום רב! יסוד הסוגיא הוא כפי שציינת בהדלקה מנר לנר ביום טוב. אף שמותר להדליק מנר לנר, במשנה מבואר שאסור להדליק אש חדשה בשבת. בכללים הללו אין מחלוקת כלל. כעת, יש לדון האם הדלקת מנורה נחשבת כמעשה חדש או רק המשכת החשמל למכשיר. רוב הפוסקים נקטו כי הבערה חדשה היא כמו אש חדשה, לכן אין להדליק נורה או מכשיר חשמלי בשבת. בברכה, הרב ערן אסולין. להלן מקורות המופיעים בספר פניני הלכה מועדים: יש פוסקים שהתירו הדלקת נורה חשמלית ביו"ט משום שכוח האש כבר קיים בחוטים, וההדלקה היא רק תוספת אש (ערוה"ש; אבן יקרה ג, קסח; משפטי עוזיאל או"ח א, יט; מים חיים צד). ויש שרצה להתיר משום שמעשה הדלקה בחשמל הוא 'גרמא' (הרב פרנק). אבל דעת רובם המכריע של הפוסקים שהדלקת נורת להט היא הבערה של אש חדשה (אורח משפט עא; אחיעזר ג, ס; צפנת פענח א, רעג; חלקת יעקב א, נא; ישכיל עבדי ד, כז; ציץ אליעזר א, כ; יחו"ד א, לב, ועוד רבים). לגבי מכשירים חשמליים שאין בהם חוט להט, גם לגבי שבת נחלקו, יש אומרים שאיסור הדלקתם משום הבערה, וממילא אסור בשבת מהתורה (מרן הרב קוק באורח משפט עא), ויש אומרים שהאיסור מהתורה משום בונה (חזו"א). ולדעת רבים האיסור מדרבנן משום מוליד (בית יצחק) או עובדין דחול (הרב הענקין), וכ"כ רשז"א, יבי"א א, כ; וציץ אליעזר יט, טו (כמבואר בפ"ה שבת יז, ב, ובהרחבות שם). בכל אופן לעניין יו"ט, שגם ההבערה אסורה בו מדברי חכמים, כל הפעלת מכשיר חשמלי, בין יש בו חוט להט ובין אין בו חוט להט, אסורה מדברי חכמים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il