שאל את הרב

  • הלכה
  • לא ילבש

תכשיטים לגברים

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

י"ב מרחשון תשע"ט
שאלה
האם מותר לגברים לענוד תכשיטים? כגון שרשרת עם מזוזה או מגן דוד? אם לא, מדוע?
תשובה
מותר לגברים לענוד תכשיטים המיועדים לגברים במקום שהמנהג הוא שגברים עונדים תכשיטים, אולם אסור לגברים לענוד תכשיטים במקום שהמנהג הוא שרק נשים עונדות תכשיטים משום איסור התורה "ולא ילבש גבר שמלת אשה" (דברים כב, ה). (שבת סב. רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יב הלכה י, שו"ע יו"ד סימן קפב סעיף ה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il