שאל את הרב

  • הלכה
  • דגים

כשרות סלמון בשימורים, ודין יצורים שלא נראים לעין

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

י"ג מרחשון תשע"ט
שאלה
כבוד הרב הלברשטט תודה שפקחת את עיני במידע על דג הסלמון. האם תוכל להבהיר לי את הנקודה הבאה. האם זה משנה או לא אם התולעים/חרקים הינם מיקרוסקופיים או נראים לעין האנושית? מה המציאות עם התולעים/חרקים בסלמון בקופסת שימורים. שמעתי משני רבנים שבמקרה של חסה אם העין האנושית יכולה לראותם, גם אם הם זעירים ביותר יש לנקות את החסה קודם האכילה, אבל אם התולעים/חרקים הם מיקרוסקופיים, אין כל איסור באכילת החסה. תודה על ההבהרה.
תשובה
מוסכם על כל הפוסקים שיצורים שאינם ניתנים להבחנה בעין האנושית כגון יצורים מיקרוסקופיים, אינם אסורים באכילה על פי התורה. הערוך השולחן והאגרות משה מסבירים שהרי האויר מלא בייצורים זעירים [חיידקים] ובכל נשימה ונשימה בולע האדם כמה אלפים ואולי מליונים מהם, ובהכרח שאינם בכלל השקצים והרמשים שנאסרו בתורה. (ערוך השולחן סימן פד סעיף לו, אגרות משה יו"ד ח"ב סימן קמו ואבה"ע ח"ג סימן לג, שש"כ פרק ג סעיף לז הערה קה, ספר בדיקת המזון כהלכה של הרב משה ויא חלק ראשון בקונטרס מבוא פרק ד סעיף 2 ובחלק ההלכות פרק ב סעיף ב, ושם בהערות מפורטים מקורות רבים נוספים). בענין דגי הסלמון המשווקים בשימורים, לדעת מכון הכשרות של הרב רווח והרבנים התומכים בשיטתם, אין לאוכלם אם הם מארה"ב וסין מפני החשש לתולעי אניסאקיס, אולם אם הם מנורבגיה או צ'ילי קרוב לודאי שאין חשש לטפילי הדג החיצוניים משום שמסירים את עורם לפני שהם מוכנסים לקופסת השימורים, וראוי לקנותם עם הכשר טוב כדי לוודא שאכן לא נכנסו כל טפילים לקופסאות השימורים. הרב ויא חולק עליהם, הוא אמר לי שניתן לקנות דגים בשימורים גם מארה"ב וסין הנמצאים תחת השגחה טובה שניקו גם את המעיים מהתולעים. תולעי אניסאקיס אינם יצורים מיקרוסקופיים אלא תולעים בגודל של כ-1 עד 4 ס"מ הנראים בבירור לעין. אלא שעל פי מה שנפסק להלכה בשו"ע יו"ד סימן פד סעיף טז תולעים שגדלים בתוך בשר הדג מותרים, למעט אם באו לתוכם מבחוץ שאז אסורים. וכאן בעצם אחת מנקודות המחלוקת העיקריות בין הרב רווח להרב ויא, ע"פ דברי המדענים ברור שתולעי האניסאקיס נבלעים ע"י הדגים מבחוץ, אלא שלדברי הרב רווח הם נבלעים כשהם כבר בגודל הנראה לעין האנושית ולכן הם אסורים, ולדברי הרב ויא הם נבלעים כשהם עדיין בגודל מיקרוסקופי ולכן זה נחשב שהם גדלים בתוך בשר הדג ומותרים. בכל מקרה ראוי מאוד לקנות דגים המשווקים תחת השגחה מהודרת המתמצאת בנושא התולעים או להתייעץ עם מומחי כשרות בכל מקרה ספציפי, משום שדברים אלו משתנים מזמן לזמן וממקום למקום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il