שאל את הרב

  • הלכה
  • זקן ופיאות

אורך פאות הראש

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ד ניסן תשס"ה
שאלה
ראיתי בהלכה שאורך השער של פאות הראש צריך להיות כך שיוכל לכפוף ראשו לתחילתו. אם כן, מהו המקור שעליו מסתמכים אלה שנוהגים שלא לגעת בפאות בכלל? כמו כן בעניין הזקן, האם יש הגדרה מהו אורך הזקן שאין לגלחו (האם די בזיפים וכדומה)?
תשובה
הפאות הן הצדעיים, דהיינו השיער שבין גובה המצח לאוזן, עד העצם העליונה שכנגד האוזן (בערך קצת לפני אמצע האוזן). במקום זה צריך להשאיר פאות, שאסור לגלח שם את השער כלל, אפילו בדברים שאין בהם בעיה של תער. מותר להסתפר שם, בתנאי שאורך השערות שיישאר לאחר התספורת יהיה בכדי שיוכל לכוף ראשן לעיקרן (תחילתן). יש הנוהגים לגדל פאות ארוכות ולא לגעת במקום זה כלל, כפי שמובא בתשובות החת"ם סופר, אך זו מידת חסידות בלבד. בעניין הזקן: מהעצם העליונה שכנגד האוזן ומטה אסור להתגלח בדבר שיש בו השחתה, כגון תער. אבל אם מגלחים בדבר שאין בו השחתה, כגון משחה, הדבר מותר מבחינה הלכתית. במכונות גילוח של היום יש בעיה, וצריך לבדוק כל מכונה לגופה האם יש לה גדר של דבר המשחית או לא. ומה שכתוב בזוהר שאסור לגעת בזקן, יש הגורסים שם "בתער", שזהו עוון מאוד חמור. אך מעבר לכך אין חיוב לגדל זקן, אם כי יכול להיות שזה ראוי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il