שאל את הרב

  • הלכה
  • טבילת כלים

הטבלת בקבוק עשוי נחושת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב שבט תשע"ט
שאלה
שלום וברכה, האם יש להטביל בקבוק שיוצר בחו"ל ועשוי כולו נחושת (שותים ממנו). ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה! בקבוק מנחושת תוצרת חו"ל - יש להטבילו (אם הוא נעשה לשימוש חוזר). הרחבה: כלים העשוים מתכות או זכוכית דינם מפורש בתורה (במדבר לא.) לגבי כלי מדין: "אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העופרת" ומכאן למדו שכלי מתכות הנלקחים מן הגוי חייבים בטבילה. וחז"ל גזרו חיוב טבילה גם על כלי זכוכית, וכמ"ש בגמ' ע"ז עה: שכלי זכוכית, הואיל ואם נשתברו יש להם תקנה - הם דומים לכלי מתכות, וטעונים טבילה. ופירש שם רש"י, זכוכית שנשברה, אפשר להתיכה לעשות ממנה כלי, והואיל וכך היא, דינה ככלי מתכת וטעונה טבילה. וכן נפסק להלכה בשו"ע יו"ד ק"כ. לגבי כלים שנועדו לשימוש חד פעמי כתב המנח"י ח"ה, ל"ב, א' ועוד פוס' שאפ' אם הכלים ממתכת, הם אינם צריכים טבילה. (וע' בס' טבילת כלים א, י לגבי שימוש חוזר שיש מח' בדבר, והמנהג הרווח שאם מדובר בפעם או פעמיים אין הדבר הופכו לכלי קבוע ואין צריך להטבילו). בברכה הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il