שאל את הרב

  • הלכה
  • נישואי כהן

כהן, חלל, ונישואין עם גיורת

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ אדר ב' תשע"ט
שאלה
שלום, יש לי שאלה לגבי מעמדו של כהן זכר. אם כהן זכר מקיים יחסים עם בחורה לא יהודיה אבל אף פעם לא מתחתן איתה, האם הוא נהיה חלל? או שהוא נשאר כהן? אם הוא נהיה חלל האם אז ביכולתו להתחתן עם גיורת? תודה רבה מראש
תשובה
כהן [או לענין זה כל יהודי] שחי חיי אישות עם לא יהודיה רח"ל, עובר על איסור חמור ביותר, ויש לעשות הכל על מנת להניאו מכך ולהשיבו אל חיק אבינו שבשמים. בגמרא (יבמות פח:) מובא, שבכהן יש גם דין מיוחד של "וקדשתו" בעל כרחו. ובשו"ע (אבהע"ז סימן ו סעיף ו) כתוב, כהן שנשא אחת מהפסולות, היו מחרימין אותם וכל הנושא ונותן עמהן וכיוצא בחומרות אלו, עד שיגרשנה: . בשלחן ערוך (אבן העזר טז, א) נפסק; ישראל שבעל עובדת כוכבים דרך אישות, או ישראלית שנבעלה לעובד כוכבים (דרך אישות), הרי אלו לוקין מן התורה, שנאמר: לא תתחתן בם (דברים ז, ג) (ויש חולקין בזה). אבל הבא על העובדת כוכבים דרך זנות, במקרה, חייב עליה מדרבנן משום עובדת כוכבים ומשום זונה והיו ומכין אותו מכת מרדות. ואם ייחדה לו בזנות, חייב עליה מדרבנן משום נדה, שפחה, עובדת כוכבים, זונה. ואם היה כהן, אפילו בא עליה דרך מקרה לוקה מן התורה משום זונה (ויקרא כא, ז). לענין שאלתך, כהן נשאר כהן, גם אם עבר על איסור חמור זה, וחי עם לא יהודיה. הוא איננו חלל, והאיסור להינשא לגיורת עומד בעינו (ראה רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יט הלכה א והלכה יא). חלל הוא כהן פסול שנולד מאיסור כהונה, כגון כהן הבא על זונה, חללה, גרושה, גיורת או שפחה משוחררת. ובמקרה של חלל ודאי מן התורה, הרי הוא כזר, ונושא גרושה, ומטמא למתים (רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יט).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il