שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות השבח והראייה

נזכר לברך ברכת האילנות בר"ח אייר

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ל ניסן תשע"ט
שאלה
חודש טוב לכבוד הרב. נזכרתי שעדיין לא ברכתי ברכת האילנות האם אפשר לברך בשם ומלכות בראש חודש אייר?
תשובה
חודש טוב ומבורך ! כיון שאנו עדיין בל' ניסן - ניתן לברך בשם ומלכות לכל הדעות. מקורות: ברכות (מ"ג) שו"ע (רכ"ו, א'). ונחלקו הפוסקים בדברי הגמ' והשו"ע שכתבו "היוצא בימי ניסן". יש אומרים שדוקא בחודש ניסן יש לברך אחרת יברך בלא שם ומלכות (ברכ"י סק"ב, מועד לכל חי, כה"ח סק"א, וכן נראה מדברי המקובלים ע"פ הזוה"ק פרשת בלק קצו). ויש אומרים שניתן לברך בשם ומלכות גם בחודש ניסן כאשר רואה אילנות מלבלבים (ראה מ"ב סק"א שדברי הגמ' והשו"ע "היוצא בימי ניסן" זה לאו דוקא, חיי"א כלל ס"ג ב', קיצושו"ע, ס' א', יחו"ד ח"א, א'. וכך נראה מעוד ראשונים ואחרונים), וכן נראה דעת רוב הפוסקים. מכל מקום בא' של ר"ח אייר ניתן לברך לכו"ע בשם ומלכות כיון שהוא יוצא בל' ניסן (כן נראה פשוט, חסד לאלפים שם). ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il