שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

ברכה על טבילה בערב יום כיפור

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ז אלול תשע"ט
שאלה
למה לא מברכים על טבילה במקוה בערב יום כיפור?
תשובה
שלום רב. אכן רב סעדיה גאון כתב שמברכים על טבילה זו, מכל מקום הראשונים והאחרונים לא קיבלו את שיטתו הלכה למעשה, כיון שלא נמצא בש"ס שום רמז לטבילה זו למרות חשיבותה הגדולה. ולמרות שאמרו חז"ל (ראש השנה טז:) "חייב אדם לטהר עצמו ברגל", מכל מקום כיון שאנו טמאים בטומאת מת, וכמו כן כמו שבכל השנה אין חובת טבילה למי שיצאה טומאה מגופו - הוא הדין ביום כיפור, לכן אין חובה לטבילה זו, ואין לברך עליה. מקורות: הרא"ש (יומא ח' כ"ד) הביא את המנהג לטבול בערב יום הכיפורים, ואת דברי רב סעדיה גאון שאמר לברך, והאריך לבאר שאין לברך. עיין שם. וכן כתב בבית יוסף (תר"ו) בשם קובץ התשב"ץ (קכ"ג) והכלבו (ס"ח), וכן כתבו עוד ראשונים רבים. וראה בב"ח (תר"ו) ובשו"ת שואל ומשיב תליתאה (ח"א קכ"ג), ושו"ת אבני נזר (או"ח תנ"ב) שכתבו ליישב דברי רב סעדיה גאון, שאף שאין בימנו טהרה מטומאת מת, מכל מקום כמה שניתן להטהר מטהרינן. אולם מכל מקום כתבו, הב"ח (שם) והאחרונים שאין לברך (עיין חזו"ע ימים נוראים עמ' נ"ח). שנה טובה וגמר חתימה טובה ! בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il