שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

קידוש לבנה לפני יום כיפור

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב תשרי תש"פ
שאלה
מדוע לא נוהגים לברך ברכת הלבנה לפני יום הכיפורים, הרי הטעם של ריבוי מצוות וזכויות לפני יום כיפור לכאורה חשוב יותר מאשר לברך כשהוא בשמחה במוצאי יום כיפור?
תשובה
שלום וברכה ! רבי מרדכי יפה זצ"ל בעל "הלבוש", ביאר שבכך שממתינים עד מוצאי יום כיפור לכבוד המצוה כדי לקיימה בשמחה ובשלמות גדולה יותר, עצם ההמתנה נחשבת למצוה כעת שתכריע לכף זכות. מקורות: מקור דין זה ברמ"א (תר"ב א'), וביאר במ"ב (שם סק"י) שיותר טוב לברך כשהוא מבושם ובשמחה, והביא מדרש שבמוצאי יום הכיפורים בת קול יוצאת ואומרת "לך אכל בשמחה..". ואכן ראה במ"ב (שם) שהביא כמה אחרונים שאכן הסכימו שעדיף לקיים את המצוה לפני כן, כדי שמצוה זו תכריע אותנו לכף זכות. ונהגו רוב העולם כדעת הרמ"א, ודברי הלבוש שכתבנו לעיל, נמצאים בספרו לבוש על השו"ע (תר"ב ב'). דבריו נפלאים וניתן להקיש מהם לשאר מצוות. אציין שדעת חלק מהמקובלים לברך הלבנה לפני יום הכיפורים (דברי שלום אות פ', מורה באצבע אות רפ"ג). אורך ימים ושנות חיים ! בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il