שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ימי השלושים

אזכרה שלושים לאחר ראש השנה

undefined

הרב אלישיב קפקה

י"ב תשרי תש"פ
שאלה
שלום, אבא שלי נפטר ב-כ"ה אלול תשע"ט. סיימנו את השבעה בערב ראש השנה. הבנתי ממספר אנשים שזה מבטל את השלושים. למה הכוונה ?
תשובה
בס"ד בס"ד שלום וברכה, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד. אכן ראש השנה ביטל דין שבעה ויום כיפור ביטל דין שלושים. אך מכיון שמדובר באבלות על אבא, ביטול השלושים אינו מוחלט. כלומר, דין כיבוס ורחיצה של שלושים בטל, אך איסור התספורת לא בטל . שאסור להסתפר עד שיגערו בו חבריו. ונהגו היום שלאחר שלושה חודשים אפשר להסתפר גם ללא גערה. ובכל אופן גערה לא מתירה להסתפר לפני שלושים יום (שצ, ד בפת"ש). ובנוגע לגילוח הזקן, בכל מקרה מותר לאחר שלושים יום (שם). בשורות טובות לכם ולכל ישראל, שבת שלום. הרב אלישיב קפקה הרחבה: בגמרא במו"ק כ. מובאים דברי חכמים האומרים שאפילו אם ישב שעה אחת על הנפטר הרגל מבטל ממנו דיני שבעה. ושעה אחת שנהג דיני שלושים, בטלים בבוא הרגל. דברי הגמרא נפסקו להלכה למעשה בשולחן ערוך (יו"ד שצט). וכן מפורש לגבי ראש השנה ויום הכיפורים (סעיף ט): "שעה אחת לפני ר"ה בטלה ממנו גזירת שבעה, מפני ר"ה; וגזירת ל' מבטל ממנו יום כפורים; ומגלח ערב יום כפורים. וה"ה לקובר מתו בשלשה בתשרי, שמגלח בערב יוה"כ." אמנם, עוד פסק שו"ע הן ביורה דעה והן באורח חיים(תקמח, י) שדין ביטול שלושים לעניין תספורת הוא רק בשאר קרובים אך באבלות על הורים אסור להסתפר עד שיגערו בו חבריו. וכתב הלבוש באו"ח(שם) שלעניין כיבוס ורחיצה בטל דין שלושים באבל על הוריו כמו על שאר קרובים. ביחס לדיני התספורת עיין ביורה דעה סימן שצ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il