שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

מנחה בערב שבת לנשים

undefined

כולל הלכה בית אל

ו כסלו תש"פ
שאלה
שלום רב, אשה שלא הספיקה להתפלל מנחה בערב שבת והגיע זמן הדלקת נרות, יש לפניה כמה אפשרויות- א, להתפלל ולהדליק יותר מאוחר. ב, להדליק ולעשות לפני כן תנאי שהיא תתפלל אחרי ההדלקה. ג, לא להתפלל. מה הכי נכון לעשות? האם יש הבדל בתשובה אם היא מקפידה להתפלל מנחה כל יום או לא? תודה רבה!
תשובה
שלום וברכה. ראשית יש להקדים שאין אפשרות להדליק נרות כשהגיע זמן השקיעה. בנוסף יש להקדים ששאלה זו נחלקו בה הפוסקים: שורש מחלוקתם האם קבלת שבת מעכבת מלהתפלל מנחה. יש הטוענים שכיוון שקבל האדם/האשה שבת אינם יכול להתפלל מנחה משום דהוי כתרתי דסתרי. אולם יש הסוברים שקבלת שבת היא פרישה מהאיסורים ואין איסור להתפלל תפילת חול. לגבי אשה שלא הספיקה להדליק נרות שבת בזמן הדלקת נרות ויש לה שני אפשרויות או להדליק נרות או להתפלל מנחה, ודאי שתדליק נרות מיד, שח"ו לא תגיע למצב שמדליקה סמוך לשקיעה ויהיה חשש של חילול שבת. אך האם יהיה מותר לה להתפלל אח"כ מנחה? דעת המ"ב(רסג,מג) ושש"כ (מג,יח) והבן איש חי(שנה ב' נח ט) והרב מרדכי אליהו- שמכיוון שקבלה שבת בהדלקה אינה יכולה לעשותה חול ולכן אינה יכולה להתפלל מנחה אחר הדלקת נרות. והוסיפו המ"ב והשש"כ שאם אין זמן להספיק להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות תפלל ערבית שתיים. בפניני הלכה(שבת א' פ"ג ה' בהערה 6) פסק שלדעה זו במצב כזה אותה שבת לא תתפלל מנחה, אלא אם כן היא רגילה תמיד להתפלל מנחה אז תתפלל ערבית של שבת שתיים והאחרונה לתשלומי מנחה. אולם יש החולקים עליהם הרב עובדיה(לוית חן עמ' ג' אות ו'. הליכות עולם נח ד', וירא ה') מנוחת אהבה (ח"א פ"ה ו' הערה 21) וציץ אליעזר (יג,מב) ועוד,(שכולם הביאו את היסוד שהניח בספר הרב זרע אמת), לחלק בין קבלת שבת של יחיד לבין קבלת שבת בציבור. אם האדם קיבל שבת בציבור אי אפשר לו להתפלל תפילה של חול אחר כך. אולם כשקיבל את השבת ביחיד יכול להתפלל מנחה אחר קבלת השבת. הרב עובדיה (בפרשת נח שם) הביא עדות של אשתו של החת"ס שהייתה מתפללת מנחה אחר הדלקת נרות מחשש פן תאחר את ההדלקה על פי הוראת בעלה החת"ס. כה"ח (רס"ג,לה) והמנוחת אהבה (שם) כתבו שהאשה תתנה שאינה מקבלת שבת בהדלקת הנרות אלא באמירת בואי כלה ומזמור שיר ליום השבת כמו הגברים, ואז תוכל להתפלל מנחה אח"כ. בפניני הלכה(שבת א' פ"ג ה' בסופה) כתב שהמנהג הרווח היום שמותר בדיעבד לנשים להתפלל מנחה אחר הדלקת נרות. בברכה רבה הרב אוריאל מועטי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il