Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8757337


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8757338


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8757339


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8757340


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה טבילה ומקווה

מקלחת (טוש) אחר טבילה לגברים

הרב דוד חי הכהןט"ז מרחשון תש"פ
170
שאלה
שלום וברכה, האם מותר לגבר לאחר טבילה במקוה להתקלח בטוש? האם רצוי ויש ענין (מנהג) שלאחר הטבילה אין לשטוף את הגוף? האם זה רק לגבי גברים או גם לנשים? ישר כח ותזכו למצוות ישר כח
תשובה
לגברים אין שום הגבלה לשטוף את הדוף אחרי מקוה. הגזירה היתה רק לנשים כדי שלא יבואו לבטל את המקוה ולהסתפק במקלחת.
עוד בנושא טבילה ומקווה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8757341


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8757342


Varnish cache server