שאל את הרב

  • הלכה
  • זקן ופיאות

תספורת בפאות הראש במכונה 3 מ"מ

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ מרחשון תש"פ
שאלה
שלום הרב! ברצוני לעשות תספורת גלח על מנת לטשטש את הקרחת שמאוד מציקה לי. הבנתי שישנם דעות חלוקות בנוגע לאורך התספורת ונהוג להורות להסתפר באורך מינימלי של 5 מ"מ. האם יש לי על מי לסמוך במידה ואני מסתפר 3 מ"מ? יש לציין שהדבר מאוד חשוב לי. תודה רבה!
תשובה
שלום רב לשואל היקר ! יש מחלוקת בין הפוסקים, איזה אורך ניתן להשאיר בשערות פאות הראש כדי לא לעבור על איסור בל תקיף. למעשה כפי שכתבת נהוג להורות כשיטה המחמירה ולא לספר מתחת ל - 5 מ"מ, והמיקל בשעת הצורך בשיעור - 3 מ"מ, יש לו על מי לסמוך. מקורות: כתוב בתורה "לא תקיפו פאת ראשכם", ויש אומרים שדין פאת הראש חמור מדין פאת הזקן, שעובר על לאו מהתורה אפילו אם מעביר את השיער במספרים כעין תער, כלומר סמוך לבשרו, ומקום הפאה ראה בשו"ע (יו"ד סימן קפ"א). והתריע על כל זה מרן החפץ חיים (בה"ל רנ"א ד"ה אפילו מספר ישראל) וכתב: "ובעונותינו הרבים מצוי שמעבירין את הפאות עד סמוך לבשרן ממש ואין משיירין כלל, ויש בזה חשש דאורייתא, והיה להם לשייר עכ"פ קצת מן המקצת", ומדבריו נראה שאם על כל פנים משיירים מקצת, היה מקום להקל, וכדלקמן. בפוסקים מובא כמה גדרים לגבי שיעור האורך המינימלי של הפאות, יש הסוברים שכל עוד אינו סמוך לבשרו כתער, אין בזה איסור (ראה רא"ש מכות פ"ג: "אלא בהשוואה כל דהו משמע דחייב" שמשמע שתלוי במראה העין, אולם זקני הש"ך קפ"א סק"ב כתב: "כעין תער, שגוזז במספרים סמוך לבשר כעין תער", ובחכמת אדם פ"ט ט"ז כתב להקל בצורך רפואי ובלבד שלא יגלח סמוך מאד לבשר). ויש פוסקים הסוברים שצריך שיעור "כדי לכוף ראשו לעיקרו" וזהו שיעור מחמיר יותר (ראה בדרכי תשובה סי' קפ"א סקט"ו: "ובאורך שיעור כך שערה כדי לכוף ראשו לעיקרו", וכן דעת הגרע"א שו"ת ח"ד יו"ד סי' מ"ט. לגבי שיטת הבה"ל שהבאתי לעיל, נראה שדעתו להקל על כל פנים ולדון לכף זכות מי שמשאיר "קצת מן המקצת" כלשונו, וכדעה הראשונה. והובאו בין פוסקי זמנינו מספר שיטות עד איזה שיעור ניתן להקל, יש אומרים 5 מ"מ, י"א 4 מ"מ, י"א 3.5 מ"מ, י"א 3 מ"מ, וראיתי מי שאומר 2.5 מ"מ (וראה בספר כשרות מכונות הגילוח שצריך להגביה את המסרק החיצון בכ-2 מ"מ, 0.8 אינטש). ואציין שאף שבספק זה יש להחמיר, מכל מקום אמר לי הג"ר חיים איידלס שליט"א שהגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה לו להקל לכתחילה כשיטה של 3 מ"מ ואין בו כל חשש לשיטתו. חשוב להעיר, שבמכונות התספורת המצויות כיום יש למדוד את עובי הפלסטיק החיצוני שמרכיבים על המכונה. ויש שכתבו שבמכונות שהפלסטיק בנוי על מספרים שונים, במספר 1 יש 3 מ"מ, ובמספר 2 יש 6 מ"מ, שהוא שיעור שבו יוצאים לכל הדעות. אולם כיון שיש שינויים בזה והמספרים משתנים ממכונה למכונה, צריך לבדוק כל מקרה לגופו ולא להקיש ממכונה למכונה. אם כן למעשה שיש להחמיר ולהזהר מאד באיסור בל תקיף, ולצאת את כל הדעות ולהשאיר לפחות 5 מ"מ כדעה המחמירה ביותר, אולם במקום צורך כמו בנידון השאלה, ניתן להקל ולסמוך על הדעות המקלות בשיעור 3 מ"מ. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il