שאל את הרב

  • הלכה
  • חזרת הש"ץ

חזרת הש"ץ למה? ואם כן מתי מותר בלי?

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ט"ז כסלו תש"פ
שאלה
לרב שלום, האם כיום שציבור יודע להתפלל יש טעם בחזרת הש"ץ, ומתי בכל אופן אפשר לוותר על החזרה?
תשובה
חזרת שליח ציבור –על תפילת עמידה •בימינו כאשר אנשים יודעים לקרוא ולהתפלל מה מקומה של חזרת הש"ץ? נכון, שחזרת הש"ץ נקבעה מפני שהיו שלא יודעים לקרוא ולהתפלל, וכיום המצב שונה, ומי שאינו יודע כלום, לא תועיל לו החזרה. הסביר הבן איש חי - עדין יש מקום לחזרת הש"ץ כפי שמובא בספר הכוונות לאר"י בחזרת הש"ץ נעשים תיקונים לתפילת הלחש, כדי שלא יאחזו בה קליפות הטומאה, ואילו חזרת הש"ץ נאמרת בקול רם כי אין חשש לזה. ולכן מעלת חזרת הש"ץ היא בשני דברים: א. מפני שנאמרת בקול רם ב, אין ליחיד רשות לעשות חזרה, דווקא לציבור שהם מניין. לכן אין לבטל חזרת הש"ץ כלל אלא במקרים מסוימים. • יש בתי כנסת עם מנין לא גדול ויש חשש אם תשעה עונים אמן, מה יעשו? מובא בשולחן ערוך (קכד, ד): אם אין תשעה שעונים אמן קרוב הדבר שברכותיו לבטלה. בשונה מקדיש שאם לא עונים, אין כאן איסור לאומר הקדיש, ורק הציבור מפסיד שלא עונה. לכן כאשר יש חשש שלא עונים אמן לפחות תשעה מתפללים, כתב המשנה ברורה: "הש"ץ יעשה תנאי בינו לבין עצמו בחזרת התפילה שאם לו יענו תשעה אמן אחריו, ויכונו לברכותיו שיהא התפילה ההיא בתורת נדבה". • מתי מותר להתפלל ללא חזרת הש"ץ א. כאשר עובר זמן התפילה . ב. כאשר השעה דחוקה לציבור. ג. כאשר המניין מצומצם וברור שלא יענו אמן תשעה מתפללים. וכתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל ולכן כל אחד צריך לחשוב שאין עשרה בלעדיו, כי אם כל אחד יאמר שיש עשרה בלעדיו- לא יהיה אף אחד שמכוון. אך בוודאי אין לנהוג כך בצורה קבועה, וכתב בשו"ת 'יחוה דעת' לבטל מנהג אי אילו ישיבות אשר נוהגים להתפלל תפילת מנחה בצורה קבוע ללא חזרת הש"ץ. • מנחה ללא חזרה כיצד נוהגים: יש שני מנהגים, למעשה מנהג הספרדים: להתחיל עמידה בלחש ביחד עם שליח הציבור ולומר קדושה בקול רם, ולאחר האל הקדוש כולם מתפללים בלחש. מנהג האשכנזים לענות אמן על הברכות עד הא-ל הקדוש ורק אז להתחיל תפילת לחש. • האם צריך לעמוד בחזרת הש"ץ? אם החזרה על תפילת העמידה דינה כדין עמידה לכאורה צריך לעמוד וכך פסקו הבן איש חי, והמשנה ברורה לעמוד בחזרת הש"ץ כדין התפילה כפי שנלמד מדברי הרמב"ם שכתב: הכל עומדים ושומעים ועונים אמן אחר כל ברכה וברכה" ולכן טוב לעמוד בשעת החזרה. ואם הוא זקן או חולה או חלש שקשה לו לעמוד או שמכוון יותר טוב כשהוא יושב - אינו צריך לעמוד.(הרב מרדכי אליהו זצ"ל) וכתב בשו"ת 'יחוה דעת' – פשט המנהג להקל בזה והנח להם לישראל. • ללמוד תורה או להניח תפילין דר"ת בחזרת הש"ץ אסור ללמוד או להניח תפילין של רבינו תם בזמן חזרת הש"ץ, אף על פי שיש שלימדו זכות על הלומדים, זה בגדר לימוד זכות והלכה למעשה אסור ללמוד בזמן חזרת הש"ץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il