שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

חובת משכיר דירה לתקן מכשיר בדירה

undefined

הרב מרדכי גרוס

ו שבט תש"פ
שאלה
שלום רב שכרתי דירה שמותקן בה מכשיר לחימום מים על ידי גז, קרתה תקלה במכשיר וטכנאי של החברה , ציין שצריך להחליף לוח פיקוד שעלותו 400 ש"ח . בעל הדירה טוען שאין מחובתו לתקן את המכשיר , כיוון שיש דוד חשמל לחימום מים , ומכשיר הגז הינו הטבה בלבד. מה ההלכה בעניין זה ?
תשובה
שלום וברכה, דיני ממונות צריכים להתברר על ידי גורם שישמע היטב את טענות שני הצדדים ולכן אכתוב רק פירוט כללי של הדין. אם קיים בחוזה התייחסות לאחריות על מכשיר זה או על כלל המכשירים הקיימים בדירה, או לחילופין התייחסות הפוטרת את המשכיר מאחריות יש לנהוג על פי החוזה. במידה ואין בחוזה התייחסות לנושא זה, על פני הדברים בהחלט יש מקום לחייב את המשכיר לשלם עבור תיקון המכשיר. אך הדבר תלוי בפרטי ההתקשרות שלכם יחד בסגירת הסכם השכירות. נכון לך לדרוש מהמשכיר לגשת עמך לרב שישמע את שני הצדדים ויכריע בעניין. הדין הנזכר בתלמוד: המשנה מחייבת את המשכיר רק בתקלות שתיקונם דורש מומחיות של בעל מלאכה ובתנאי שהם נצרכים כתנאי בסיסי של המגורים. ולדעת חלק מהראשונים (ריטב"א) חובה זו לא קיימת כאשר המוצר התקלקל במהלך ימי השכירות אם נוסח ההסכם היה להשכיר לו 'בית זה'. וכפסיקת השו"ע (חו"מ שיד א) "המשכיר בית לחבירו חייב להעמיד לו דלתות... ולחזק את התקרה.. וכן כל כיוצא בזה מדברים שהם מעשה אומן והם עיקר גדול בישיבת הבתים והחצרות". והרמ"א הזכיר דעת הריטב"א. השפעת מנהג המדינה: הרמ"א בסוף סימן שיד מזכיר את העולה מהמשניות וגמ' שבכל ענייני השכירות הולכים אחר מנהג המדינה. הדבר נובע מכך שכאשר שני אנשים סוגרים ביניהם עסקה כמו שכירות, הם מכוונים לנהוג לפי התנאים המקובלים במקום. כדברי הרמ"א נקטו הפוסקים בכל דור. ולדוגמא בערוך השולחן (חו"מ סימן שיד סעיף ד) שהמנהג אצלהם שאף כאשר דברים נתקלקלו במשך ימי השכירות המשכיר חייב לתקנם אלא אם כן הם ניזוקו בפשיעת השוכר או גורמים מטעמו. כך שכדי לברר על מי מוטלת האחריות לתקן את המכשיר אנו זקוקים לבדוק את המנהג הרווח בימינו לגבי חיוב המשכיר על כך. המנהג בימינו: מקובל בימינו לחייב את המשכיר לתקן את כל המוצרים הרגילים להיות בבית אף אם אינם צרכים בסיסיים למגורים. ולדוגמא מקובל לחייב את המשכיר לתקן מזגן שהתקלקל (עיין בספר וישמע משה, עמ' תצג, בשם גדולי הפוסקים שפסקו כן) במקרה שלפנינו העניין מורכב יותר כיון שישנם שני מערכות שונות לחימום מים, מכשיר החימום על ידי הגז, ודוד החשמל. ולכן היה מקום לומר שהמשכיר חייב לדאוג רק לתקינות של אחד מהם. אך נראה שכיון שמכשיר הגז נוח יותר לשימוש, בעל הבית יהיה אחראי על התיקון שלו בציור בו השוכר שכר את הבית בהתחשב בכך שיש בו את המכשיר הזה לחימום המים. למעשה: נכון לכם לגשת לרב שישמע את טענות שני הצדדים ולפי תיאור פרטי ההתקשרות שלכם לחוזה השכירות יכריע בנדון. בברכה הרב מרדכי י. גרוס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il