שאל את הרב

  • הלכה
  • דגים

אכילת/בישול דג בחלב בנישואים בין עדות

undefined

הרב שמואל אריאל

כ"ה תמוז תש"פ
שאלה
בס"ד, שלום וברכה! בתי האשכנזיה נישאה ב"ה לבחור ממוצא ספרדי. הבחור לא אוכל דג וחלב ביחד ובוודאי שלא באותו כלי. אנחנו כאשכנזים נהגנו לאכול זאת. השאלה: 1. האם בתי יכולה להמשיך לאכול כנ"ל? (בעלה אינו מקפיד כלל אם היא תאכל.) 2. במידה והתשובה חיובית, האם תיווצר בעיה לבעלה להשתמש בכלים האלה? יישר כח על התשובה
תשובה
שלום וברכה! ראשית, לגבי עצם המנהג שלא לאכול דג עם חלב, יש לציין שמנהג זה אינו מוסכם, וחלק מן הפוסקים (גם מקצת הפוסקים הספרדים) סברו שאין צורך להקפיד על כך. בנוסף, עניינו של מנהג זה הוא בריאותי ולא מחמת איסור הלכתי, ומתוך כך יש הסוברים שבזמננו כבר אין צורך לנהוג בו, משום שהשתנו הנהגות הבריאות ודרכי ייצור החלב. מתוך כך, לגבי שאלותיך: 1. מסתבר שבעניין כזה, שאינו חילוק מנהגים מובהק בין העדות, אין בעיה שאשה תנהג באופן שונה מבעלה. 2. לגבי הכלים – גם מי שנמנעים מאכילת דג עם חלב ממש, אינם נמנעים מלהשתמש באותם כלים לדג ולחלב. וכן כלים שאכלו בהם דג וחלב ביחד, אינם נאסרים בשימוש גם למי שמקפיד להפריד בין דג לחלב. מקורות: בית יוסף יו"ד פ"ז, ג(ב). דרכי משה שם, ד. ט"ז שם, ג. ש"ך שם, ה. פרי חדש שם, ו. שו"ת יחוה דעת ו', מח. קיצוש"ע ילקוט יוסף, יו"ד פ"ז, פג-פו. שם קט"ז, כא. ואכלת ושבעת עמ' 317. פניני הלכה כשרות, ל"ו, ה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il