שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

"וכן למר" על ברכה

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ג אייר תש"פ
שאלה
ידועה הגמרא במסכת מגילה דף כז עמוד ב "תנא: כשמתה הניחה לו שלש מאות גרבי יין, כשמת הוא הניח לבניו שלשת אלפים גרבי יין. רב הונא הוה אסר ריתא וקאי קמיה דרב, אמר ליה: מאי האי? - אמר ליה: לא הוה לי קידושא, ומשכנתיה להמיינאי, ואתאי ביה קידושא. אמר ליה: יהא רעוא דתיטום בשיראי. כי איכלל רבה בריה, רב הונא איניש גוצא הוה, גנא אפוריא, אתיין בנתיה וכלתיה שלחן ושדיין מנייהו עליה, עד דאיטום בשיראי. שמע רב ואיקפד, אמר: מאי טעמא לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למר?" שלומדים משם חשיבות לענות בברכה. ברצוני לשאול האם טוב לענות "וכן למר" גם בברכה שהמברך אינו זקוק לה? (כדוגמת אדם נשואי שמברך אדם רווק שיזכה לזווג הגון וכדו) מקווה שהשאלה נכתבה בצורה מספיק מובנת.
תשובה
שלום נכון להחזיר בברכה למברך ולומר לו "וכן למר". אם הדבר לא שייך בדיוק כפי המקרה שציינת בשאלה ראוי להוסיף ברכה לפי ההקשר לדוגמא (במקרה שציינת בשאלה) אדם נשוי שמברך אדם רווק שיזכה לזיווג הגון ישיב לו הרווק וכן למר שיעלו נישואיו יפה ויזכה שביתו יהיה בנין עדי עד עם זרע של קיימא (או כל ברכה כדוגמת הברכה הנ"ל. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il