שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

מחילה על חוב וקבלה אחרי זה

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"ז תמוז תש"פ
שאלה
אם מישהו חייב לי סכום כסף מסויים ואמרתי לעצמי (או גם לו) שאני מוחל לו מכל מיני סיבות מסויימות(או מפני שנראה לי ששכח,או מפני שפשוט וויתרתי לו) ועכשיו בסוף הוא בא והחזיר לי את הסכום האם אני יכול לקחת על אף שבעצם מחלתי לו?
תשובה
כל דבר בעניני ממונות כאשר נעשה מתוך רצון והסכמה הוא מותר. לכן מעיקר הדין מותר לקבל. יש צד של מידת חסידות לומר לו שאתה מחלת ואם על אף זאת הוא רוצה לתת לך מותר לקבל. הדבר נלמד מפרושו של ריב"ן (נכד רש"י) לפרושו של רב ספרא לפסוק "ודובר אמת בלבבו" (מכות כד.) "ודובר אמת בלבבו - כגון רב ספרא" רב ספרא - בשאלתות דרב אחא (שאילתא לו) והכי הוה עובדא דרב ספרא היה לו חפץ אחד למכור ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא ק"ש ואמר לו תן לי החפץ בכך וכך דמים ולא ענהו מפני שהיה קורא ק"ש כסבור זה שלא היה רוצה ליתנו בדמים הללו והוסיף אמר תנהו לי בכך יותר לאחר שסיים ק"ש אמר לו טול החפץ בדמים שאמרת בראשונה שבאותן דמים היה דעתי ליתנם לך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il