שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעה באב ועשירי באב

האם מותר להתקלח בצאת צום תשעה באב

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט אב תש"פ
שאלה
האם מותר להתקלח בליל עשרה באב, והאם יש הבדל בין אדם שמרגיש לא בנח אם הוא לא יתקלח?
תשובה
א. מנהג רוב בני ספרד להתקלח מיד במוצאי הצום. ואילו בני אשכנז וחלק מבני ספרד נוהגים להתקלח רק בעשירי באב אחר חצות, וכשחל עשירי ביום שישי, מקילים להסתפר ביום שישי בבוקר. ב. במידה ויש צורך להתקלח לפני, כגון אדם שאם אינו מתקלח מרגיש לא בטוב, וכן ילדים, מבוגרים, ונשים הזקוקים לכך, יכולים להקל להתקלח מיד בצאת הצום. ג. אם מדובר בתשעה באב דחוי, מותר לכל הדעות להתקלח מיד בצאת הצום. מקורות: ז"ל המג"א (שם סוף סק"א): "וכתב רש"ל בתשובה סי' צ"ב שאין לרחוץ ביום עשירי ואין לספר ולכבס עד חצות, ופשוט דכשחל [יום עשירי] ביום ו' הכל מותר לכבוד שבת". והובא להלכה במ"ב (סק"ג) ובאחרונים, וכך נוהגים בני אשכנז. אולם בני ספרד נוהגים לכבס להתרחץ ולהסתפר מיד במוצאי תשעה באב (עיין בשו"ת יחוה דעת ח"ה סי' מ"א), ויש ספרדים שמחמירים בזה כמו בני אשכנז, והמחמיר על עצמו כל יום עשירי בכל הדברים, תבוא עליו ברכה (כה"ח שם ס"ק ו' וי', מאמר מרדכי פרק כ"ט). לגבי תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, מותר להתקלח במוצאי הצום לכל הדעות, ורק בשר ויין נאסר לבני אשכנז (סו"ס תקנ"ח, ומ"ב שם סק"ה). בשורות טובות ישועות ונחמות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il