שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות פריה ורביה

להוליד בזקנותו

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ו סיון תשס"ה
שאלה
היכן כתוב שעל אדם להוסיף ללדת ילדים בזקנותו למרות שכבר יש לו בן ובת, כפי שאתם מציינים בשאלה, האם זה נאמר לפני או אחרי החרם על אדם שנושא שתי נשים?
תשובה
חבר יקר. המקור למצוות לא תהו בראה לשבת יצרה גם לאחר שיש לאדם בן ובת נלמד מהגמ' ביבמות סב/ב שם מובא בשם רבי יהושע. היה לו ילדים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו. ונפסק כדעתו ברמ' בהלכות אישות פרק טו הלכה טז. ושם הגדיר את המצווה כמצווה מדברי סופרים. מצווה זו לא משתנה בגלל החרם. ובאבן העזר ס' א' סעיף ח' דן עד כמה חייב לשאת אישה בת בנים למרות שיש לו הרבה בנים.והתיר לשאת אישה שאינה בת בנים כדי שלא יהיה מריבה בתוך ביתו. ואחד מהטעמים של החרם כדי שלא תהיה מריבה בתוך ביתו של האדם. כך שאין להתיר משום כך חרם דרבינו גרשום.למרות שיש שיטת ראשונים [ריטב"א יבמות סד.] שהתירו משום מצוות לערב שישא עוד אישה על אישתו או יגרשה על כורחה.בכל אופן לדעת רוב הראשונים אין להתיר לצורך המצווה רבנן את החרם. להלכה דנו שאפילו לצורך פריה ורביה צריך היתר מאה רבנים בכדי להתיר את החרם. הלכה למעשה ודאי שבכל השאלות האלו יש לעשות זאת בבית דין רבני.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il