Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 10925412


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 10925413


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 10925414


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 10925415


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה האם מברכים במקרים שונים

בירך על מאכל פעמיים

שאלה
מי שבירך על מאכל, פעמיים אותו ברכה, יש הוראה של הפוסקים, שיחזור ויברך פעם שלישית, כי הפעם השנייה זה הפסק. ורצוני לדעת הלכה למעשה.
תשובה
שלום רב. לא שמעתי על הוראה כזו. בברכה,
עוד בנושא האם מברכים במקרים שונים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 10925416


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 10925417


Varnish cache server