Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 15573680


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 15573681


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 15573682


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 15573683


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה טבילה ומקווה

טבילת גברים ליום כיפור בבית

שאלה
האם ניתן להפוך את האמבטיה בבית למיקווה גברים עם הגבהה מסביב ואם לא איך ניתן לעשות זאת
תשובה
לא ניתן להפוך, אבל ניתן להתרחץ על ידי תשעה קבין = 12 ליטר כך הורו כל הרבנים.
עוד בנושא טבילה ומקווה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 15573684


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 15573685


Varnish cache server