שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ארבעת המינים

נקודה שחורה שצמודה להתחלת החוטם

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ד תשרי תשפ"א
שאלה
קניתי אתרוג ויש בו נקודה שחורה ממש צמוד לתחילת השיפוע לכיוון הקצה של האתרוג, האם זה כשר לכתחילה?
תשובה
יש שחששו לשיטת רש"י שהחוטם מתחיל מעט לפני תחילת השיפוע למעלה, אולם למעשה הכרעת מרן השו"ע ורוב הפוסקים להקל בדבר, ורק מתחילת השיפוע ממש, נקודה שחורה פוסלת, ולכן האתרוג כשר לכתחילה. מקורות: נחלקו הראשונים מהיכן מתחיל ה"חוטם", ששם גם נקודה אחת שחורה פוסלת, למעשה מרן השו"ע (תרמ"ח ט') הכריע כדעת הרא"ש, שחוטם היינו ממקום שמתחיל באתרוג השיפוע כלפי הפיטם. וראה בבה"ל שם ד"ה שכולם, שיש בזה מחלוקת ראשונים משולשת. ובבה"ל כתב שיש חוששים לשיטת רש"י (סוכה לה:) שהחוטם מתחיל לפני כן באמצעו "בעובי גובהו". עכ"פ משמע מהבה"ל ומשאר פוסקים שהעיקר כרא"ש. יש לציין שערוה"ש (סקל"ג) תמה על המחבר מדוע לא הביא את דעת הרמב"ם שמיקל וסובר, שרק החלק העליון ביותר הסמוך לשושנתא הוא הפוסל. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il