שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משפט אזרחי (ערכאות)

לתבוע בערכאות על נזקי גוף

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ד תשרי תשפ"א
שאלה
האם בעניינים של תביעת הוצאות על חבלות ונזקי גוף אפשר לתבוע ישירות בערכאות או שיש לפנות לבית דין?
תשובה
שלום רב. עליך לפנות לבית דין או לרב המקום כדי לקבל אישור לתבוע בערכאות. מקורות: עיין שו"ע ורמ"א (חו"מ סי' א' סע' ב' וה') לגבי אדם שחלב בחברו בזמן הזה שלדעת מרן מגבים רק שבת וריפוי ולדעת הרמ"א גם את אלו אין דנים בזמן הזה, אולם הוסיף הרמ"א: "ולא ראיתי נוהגין לדקדק בזה, רק כופין החובל לפיס הנחבל ולקנסו כפי הנראה להם". ולצערנו כיום אין כח ביד בית דין אפילו לקנוס (אם לא שהדבר נעשה בהסכמת ב' הצדדים ולאחר שחתמו על שטר בוררות). ואף שאיסור פניה לערכאות הוא חמור, מכל מקום יש אופנים שניתן לתבוע בערכאות, כגון בנידון השאלה ובעניינים פלילים אחרים. אולם יש לקבל אישור מבית הדין כדי לתבוע בערכאות, כיון שלא בכל מקרה ניתן לפנות לבית משפט אזרחי (ראה שו"ע שם סי' כ"ו ונושאי כליו). יש להוסיף שנתינת הרשות נצרכת כדי שהערכאות יהיו מעין "שליחים" של הבית דין לפסק הדין ובכך נעקר איסור ערכאות (עיין שם). בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il